Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine  > Department of Oncological Propedeutics

Department of Oncological Propedeutics

Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

 1. Metabolic pathways of L-arginine and therapeutic consequences in tumors - JAROSŁAW SZEFEL, Aleksandra Danielak, WIESŁAW JANUSZ KRUSZEWSKI. - Adv. Med. Sci. 2019; vol. 64, nr 1, s. 104-110, bibliogr. 125 poz., streszcz. ang.
 2. The value of bioimpedance in the assessment of the severity of cachexia in patients with colorectal cancer - A. K. Danielak, WIESŁAW JANUSZ KRUSZEWSKI, JAROSŁAW SZEFEL, MARIUSZ SZAJEWSKI. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S127
 3. Ultrasound and clinical preoperative characteristics for discrimination between ovarian metastatic colorectal cancer and primary ovarian cancer : a case-control study - Maciej Stukan, Juan Luis Alcazar, Jacek Gębicki, Elizabeth Epstein, MARCIN LIRO, Alexandra Sufliarska, Sebastian Szubert, Stefano Guerriero, Elena Ioana Braicu, MARIUSZ SZAJEWSKI, Małgorzata Pietrzak-Stukan. - Diagnostics 2019; vol. 9, nr 4, art. ID 210, s. 1-18, bibliogr. 29 poz., streszcz. ang.
 4. Age-specific impact on survival in gastric cancer patients : very high prevalence of death in six months after successful surgery in older adults - MACIEJ CIESIELSKI, WIESŁAW J. KRUSZEWSKI, MARIUSZ SZAJEWSKI, J. Walczak, JACEK ZIELIŃSKI, N. Spychalska, J. Wydra, JAROSŁAW SZEFEL. - Eur. J. Surg. Oncol. 2019; vol. 45, nr 2, s. e41-e42
 5. Impact of chromosome 17 polysomy on HER2 receptor overexpression and patients survival in gastric adenocarcinoma : is HER2/CEP17 ratio an appropriate method of FISH assessment? - MACIEJ CIESIELSKI, M. A. Lewandowska, MARIUSZ SZAJEWSKI, J. Walczak, RAFAŁ PĘKSA, JACEK ZIELIŃSKI, R. Lenckowski, M. Supeł, WIESŁAW J. KRUSZEWSKI. - Eur. J. Surg. Oncol. 2019; vol. 45, nr 2, s. e60
 6. Extremely high mortality rate after a successful gastrectomy for cancer in older adults - MACIEJ CIESIELSKI, JANUSZ WIESŁAW KRUSZEWSKI, MARIUSZ SZAJEWSKI, Jakub Walczak, Natalia Spychalska, JAROSŁAW SZEFEL, JACEK ZIELIŃSKI. - J. Gastric Cancer 2019; vol. 19, nr 2, s. 201-202, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
 7. Rzadka przyczyna guzów płuc oraz powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia imitująca raka płuca - Małgorzata Wojtyś, AGNIESZKA PIEKARSKA, MICHAŁ KUNC, WOJCIECH BIERNAT, JAN MACIEJ ZAUCHA, Janusz Wójcik, Piotr Waloszczyk, Konrad Ptaszyński, Jacek Alchimowicz, Bartosz Kubisa, Piotr Lisowski, Tomasz Grodzki. - Adv. Respir. Med. 2018; t. 86, supl. 4, s. 26
 8. Determination of tocopherols and tocotrienols in human breast adipose tissue with the use of high performance liquid chromatography-fluorescence detection - EWA BARTOSIŃSKA, JULIA JACYNA, AGNIESZKA BORSUK-DE MOOR, MICHAŁ KALISZAN, KAROLINA KONDEJ, JERZY JANKAU, ALICJA RENKIELSKA, WIESŁAW JANUSZ KRUSZEWSKI, MICHAŁ JAN MARKUSZEWSKI, DANUTA SILUK. - Biomed. Chromatogr. 2018; vol. 32, nr 12, art. e4361, s. 1-14, bibliogr. 47 poz., streszcz. ang.
 9. Independent psychometric validation of European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-Endometrial Cancer Module (EORTC QLQ-EN24) - M. Stukan, K. Zalewski, M. Mardas, D. Filarska, MARIUSZ SZAJEWSKI, A. Kmieć, P. Bińkowska, M. Pietrzak-Stukan, M. Dudziak, J. P. Grabowski, R. N. Eskander, E. Greimel. - Eur. J. Cancer Care 2018; vol. 27, nr 1, art. ID e12639, bibliogr. [21] poz., streszcz. ang.
 10. The relationship between HER2 overexpression and angiogenesis in gastric cancer - MACIEJ CIESIELSKI, MARIUSZ SZAJEWSKI, RAFAŁ PĘKSA, Marzena A. Lewandowska, JACEK ZIELIŃSKI, Jakub Walczak, JAROSŁAW SZEFEL, JANUSZ WIESŁAW KRUSZEWSKI. - Medicine 2018; vol. 97, nr 42, art. ID e12854, s. 1-6, bibliogr. 24 poz., streszcz. ang.
 11. HPLC-APCI-MS/MS method development and validation for determination of tocotrienols in human breast adipose tissue - EWA BARTOSIŃSKA, JULIA JACYNA, AGNIESZKA BORSUK-DE MOOR, MICHAŁ KALISZAN, WIESŁAW JANUSZ KRUSZEWSKI, ZBIGNIEW JANKOWSKI, DANUTA SILUK. - Talanta 2018; vol. 176, s. 108-115, bibliogr. 47 poz., streszcz ang.
Site update: 02.10.2019
Mariusz Szajewski