Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Medicine  > Department of Microbiology  > Department of Oral Microbiology

Department of Oral Microbiology

Department of Microbiology

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

  1. In vitro efficiency of antimicrobial peptides against staphylococcal pathogens associated with canine pyoderma - MAŁGORZATA JAROSIEWICZ, KATARZYNA GARBACZ, DAMIAN NEUBAUER, WOJCIECH KAMYSZ. - Animals 2020; vol. 10, nr 3, art. ID 470, s. 1-10, bibliogr. 30 poz., streszcz., ang.
  2. N-(2-arylmethylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)amide derivatives as potential antimicrobial agents : synthesis and biological studies - BEATA ŻOŁNOWSKA, JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, KATARZYNA GARBACZ, MAŁGORZATA JAROSIEWICZ, Anna Kawiak. - Int. J. Mol. Sci. 2020; vol. 21, nr 1, art. ID 210, s. 1-13, bibliogr. 22 poz., streszcz. ang.
  3. Genetic diversity and antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus from recurrent tonsillitis in children - MARTA KATKOWSKA, KATARZYNA GARBACZ, Wacław Kopala, Justyna Schubert, Jacek Bania. - APMIS 2020; vol. 128, nr 3, s. 211-219, bibliogr. 45 poz., streszcz. ang.
  4. Dissemination of t437-SCCmecIV and coagulase-negative t037-SCCmecIII types among borderline oxacillin-resistant staphylococcus aureus isolated from skin infections and diabetic foot ulcers - MARIA STAŃKOWSKA, KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, Marek Bronk. - Infect. Drug Resist. 2019; vol. 12, s. 3197-3203, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
  5. Denture stomatitis associated with small-colony variants of Staphylococcus aureus: a case report - KATARZYNA GARBACZ, EWA KWAPISZ, MARIA WIERZBOWSKA. - BMC Oral Health 2019; vol. 19, nr 1, art. ID 219, s. 1-4, bibliogr. 13 poz., atreszcz. ang.
  6. Do the oral Staphylococcus aureus strains from denture wearers have a greater pathogenicity potential? - KATARZYNA GARBACZ, TOMASZ JARZEMBOWSKI, EWA KWAPISZ, AGNIESZKA DACA, JACEK WITKOWSKI. - J. Oral Microbiol. 2019; vol. 11, nr 1, art. ID15361, s. 1-4, bibliogr. 12 poz., streszcz. ang.
  7. New insight into genotypic and phenotypic relatedness of Staphylococcus aureus strains from human Infections or animal reservoirs - Klaudia Lisowska-Łysiak, Maja Kosecka-Strojek, Joanna Białecka, Andrzej Kasprowicz, KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, Vladimir Kmet, Vincenzo Savini, Jacek Międzobrodzki. - Pol. J. Microbiol. 2019; vol. 68, nr 1, s. 93-104, bibliogr. [37] poz., streszcz. ang.
  8. Profesor Stefan Kryński : uczeń Rudolfa Weigla - KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ. - Post. Mikrobiol. 2019; t. 58, nr 2, s. 123-125
  9. Emergence and spread of worldwide Staphylococcus aureus clones among cystic fibrosis patients - KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, Magdalena Podkowik, Aneta Mroczkowska, Joanna Empel, Jacek Bania. - Infect. Drug Resist. 2018; vol. 11, s. 247-255, bibliogr. 40 poz., streszcz. ang.
  10. Clinical and microbiological evaluation of using mass spectrometry MALDI-TOF MS supporting photodynamic therapy in the treatment of periodontitis : preliminary study - ADRIAN MAJ, AIDA KUSIAK, KATARZYNA GARBACZ, MARTA ZIÓŁKOWSKA-KLINKOSZ. - J. Clin. Periodontol. 2018; vol. 45, suppl. 19, s. 151
Site update: 02.11.2018
Katarzyna Garbacz, Alina Gębska