Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine  > Department of Clinical Nutrition  > Department of Clinical Nutrition and Dietetics

Department of Clinical Nutrition and Dietetics

Department of Clinical Nutrition

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

 1. The effect of one anastomosis gastric bypass on branched-chain fatty acid and branched-chain amino acid metabolism in subjects with morbid obesity - Alicja Pakiet, MACIEJ WILCZYŃSKI, Olga Rostkowska, JUSTYNA KORCZYŃSKA, PATRYCJA JABŁOŃSKA, ŁUKASZ KASKA, MONIKA PROCZKO-STEPANIAK, EWA SOBCZAK, Piotr Stepnowski, Faidon Magkos, TOMASZ ŚLEDZIŃSKI, Adriana Mika. - Obes. Surg. 2020; vol. 30, nr 1, s. 304-312, bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
 2. Factors influencing post-exercise proteinuria after marathon and ultramarathon races - WOJCIECH WOŁYNIEC, Wojciech Ratkowski, Katarzyna Kasprowicz, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, EWA ALEKSANDROWICZ, TOMASZ ZDROJEWSKI, ŁUKASZ WIERUCKI, ALEKSANDRA PUCH-WALCZAK, Piotr Żmijewski, MARCIN RENKE. - Biol. Sport 2020; vol. 37, nr 1, s. 33-40, bibliogr. 30 poz., streszcz. ang.
 3. Prevalence of malnutrition in systemic sclerosis patients assessed by different diagnostic tools - ANNA WOJTECZEK, JOLANTA DARDZIŃSKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, AGNIESZKA GRUSZECKA, ZBIGNIEW ZDROJEWSKI. - Clin. Rheumatol. 2020; vol. 39, nr 1, s. 227-232, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
 4. Short-term effect of one-anastomosis gastric bypass on essential fatty acids in the serum of obese patients - Adriana Mika, MACIEJ WILCZYŃSKI, Alicja Pakiet, ŁUKASZ KASKA, MONIKA PROCZKO-STEPANIAK, MARTA STANKIEWICZ, Piotr Stepnowski, TOMASZ ŚLEDZIŃSKI. - Nutrients 2020; vol. 12, nr 1, art. ID 187, s. 1-7, bibliogr. 10 poz., streszcz. ang.
 5. Association between different types of plant-based diets and leptin levels in healthy volunteers - PATRYCJA GOGGA, ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, EWA ALEKSANDROWICZ-WRONA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Acta Biochim. Pol. 2019; vol. 66, nr 1, s. 77-82, bibliogr. [44] poz., streszcz. ang.
 6. Stan odżywienia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych - KAROLINA KAŹMIERCZAK-SIEDLECKA, AGNIESZKA PIEKARSKA, Ewelina Lubieniecka-Archutowska, Marcin Bicz, MARCIN FOLWARSKI, WOJCIECH MAKAREWICZ, JAN MACIEJ ZAUCHA. - Acta Haematol. Pol. 2019; vol. 50, nr 1, s. 1-9, bibliogr. 47 poz., streszcz. pol., ang.
 7. Hair cortisol concentration in a population without hypothalamic-pituitary-adrenal axis disorders - ŁUKASZ CIESZYŃSKI, JAROSŁAW JENDRZEJEWSKI, PIOTR WIŚNIEWSKI endokr., ANNA OWCZARZAK, KRZYSZTOF SWORCZAK. - Adv. Clin. Exp. Med. 2019; vol. 28, nr 3, s. 375-379, bibliogr. 42 poz., streszcz. ang.
 8. Conut score as a tool for early detection of poor nutritional in advances forms of SM - MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, ALEKSANDRA GÓRSKA, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MAGDALENA LANGE, MAREK NIEDOSZYTKO, A. Rabenhorst, W. Sperr, J. Elberink Oude, J. Gleixner, V. Brazzelli, E. Fontana, B. Vos, A. Reiter, J. Schwaab, R. Zanotti, P. Bonadonna, M. Triggiani, J. Gotlib, M. Doubek, T. Jacob, D. Fuchs, V. Sabato, A. Bretterklieber, N. Jaekel, K. Sotlar, H. Horny, A. Belloni Fortina, S. Merantes, H. Kluin-Nelemans, K. Hertmann, P. Valent, M. Arock. - Allergy 2019; vol. 74, suppl. 106, s. 533-534
 9. Impact of allergic disorders and anaphylaxis in mastocytosis, based on the ECNM database - MAREK NIEDOSZYTKO, ALEKSANDRA GÓRSKA, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, MARTA CHEŁMIŃSKA, A. Rabenhorst, W. Sperr, J. Oude Elberink, K. Gleixner, V. Brazzelli, E. Fontana, B. Vos, A. Reiter, J. Schwaab, R. Zanotti, P. Bonadonna, M. Triggiani, J. Gotlib, T. Jacob, D. Fuchs, V. Sabato, A. Zink, A. Bretterklieber, N, Jaekel, K. Sotlar, H. Horny, A. Belloni Fortina, S. Merante, H. Kluin-Nelemans, P. Walent, K. Hartmann. - Allergy 2019; vol. 74, suppl. 106, s. 535
 10. Impact of the body mass index in patients with mastocytosis - ALEKSANDRA GÓRSKA, MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, MAGDALENA LANGE, MAREK NIEDOSZYTKO, P. Valent, K. Brockow, J. Gotlib, M. Triggiani, W. R. Sperr, H. O. Elberink, K. Hartmann, K. Gleixner, M. Bonifacio, P. Bonadonna, R. Zanotti, M. Arock, O. Hermine, V. Sabato, E. Aberer, B. van Anrooij, A. Rejter, M. Doubek. - Allergy 2019; vol. 74, suppl. 106, s. 424-425
 11. Total antioxidant status (TAS) pulmonary function and nutritional status in children with alergic rhinitis : a six-month folow up study - E. Wasilewska, EWA JASSEM, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Allergy 2019; vol. 74, suppl. 106, s. 653
 12. Impairment of lung diffusion capacity-a new consequence in the long-term childhood leukaemia survivors - Eliza Wasilewska, KRZYSZTOF KUZIEMSKI, MAREK NIEDOSZYTKO, Barbara Kaczorowska-Hać, MACIEJ NIEDŹWIECKI, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, EWA JASSEM. - Ann. Hematol. 2019; vol. 98, nr 9, s. 2103-2110, bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
 13. Disorders of serum polyunsaturated fatty acids profile in renal transplant patients - Małgorzata Sikorska-Wiśniewska, Adriana Mika, TOMASZ ŚLEDZIŃSKI, Monika Czaplińska, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, MICHAŁ CHMIELEWSKI. - Ann. Transplant. 2019; vol. 24, suppl., s. 38
 14. Obesity after successful kidney transplantation - SYLWIA MAŁGORZEWICZ, ANDRZEJ CHAMIENIA, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Ann. Transplant. 2019; vol. 24, suppl., s. 49
 15. Zastosowanie fitoterapii w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego - KAROLINA KAŹMIERCZAK-SIEDLECKA, JAKUB RUSZKOWSKI, MARCIN FOLWARSKI, KAMIL OBARA, WOJCIECH MAKAREWICZ, ANNA LEBIEDZIŃSKA. - Bromat. Chem. Toksykol. 2019; t. 52, nr 1, s. 41-48, bibliogr. 30 poz.
 16. Żywienie dojelitowe osób z rozpoznaną chorobą nowotworową w warunkach domowych - KAROLINA KAŹMIERCZAK-SIEDLECKA, JAKUB RUSZKOWSKI, Jakub Jędrzejczak, MARCIN FOLWARSKI, WOJCIECH MAKAREWICZ, ANNA LEBIEDZIŃSKA. - Bromat. Chem. Toksykol. 2019; t. 52, nr 1, s. 49-56, bibliogr. 27 poz.
 17. Cardiovascular risk factors are higher in malnourished patients with systemic sclerosis - ANNA WOJTECZEK, MARCIN ZIĘTKIEWICZ, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, ZBIGNIEW ZDROJEWSKI. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S106
 18. Comparison of impact of two bariatric surgeries on risk factors for cardiovascular diseases - MARTA STANKIEWICZ, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, MAGDALENA PIESZKO, ŁUKASZ KASKA, MONIKA PROCZKO, JUSTYNA BIGDA, P. W. Ludian. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S271
 19. Dietary habits and nutritional status in patients with duchenne muscular dystrophy - SYLWIA MAŁGORZEWICZ, EDYTA WERNIO, KAROLINA ŚLEDZIŃSKA, E. Wasilewska, A. Szlagatys-Sidorkiewicz, JOLANTA WIERZBA. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S280
 20. Disorders of nutritional status in patients qualified for surgery due to hip osteoarthritis - SYLWIA MAŁGORZEWICZ, M. Potrykus, K. Boniecka, S. Czaja-Stolc, D. Maciejczyk, M. Juchum, EDYTA WERNIO, PIOTR ŁUCZKIEWICZ, JOLANTA A. DARDZIŃSKA. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S254
 21. Does the low-calorie dietand probiotic supplementation influenced on intestinal barrier and microbiome in overweight and obese subjects? - AGATA JANCZY, ZDZISŁAW KOCHAN, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S10
 22. Evaluation of the level of nutritional neophobia in children aged 6-9 - MAGDALENA PIESZKO, M. Gdulska, MARTA STANKIEWICZ, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S276-S277
 23. The nutritional adequacy of a gluten-free diet in adults with celiac disease - KATARZYNA GŁADYŚ, MAREK GUZEK, KRYSTIAN ADRYCH, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, ZDZISŁAW KOCHAN. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S124
 24. Serum leptin levels in healthy vegetarian and meat-eating women - PATRYCJA GOGGA, ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, NATALIA SZUPRYCZYŃSKA, PATRYCJA JABŁOŃSKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, ZDZISŁAW KOCHAN. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S150
 25. Vitamin K1 status in patients undergoing maintenance hemodialysis - SYLWIA MAŁGORZEWICZ, MAŁGORZATA KACZKAN, E. Puchalska-Reglińska, PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI, LUCYNA KONIECZNA, TOMASZ BĄCZEK, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S53
 26. Comparison of fatty acid profiles in a roup of female patients with chronic kidney diseases (CKD) and metabolic syndrome (MetS)-similar trends of changes, different pathophysiology - Małgorzata Szczuko, MAŁGORZATA KACZKAN, Arleta Drozd, Dominika Maciejewska, Joanna Palma, ANNA OWCZARZAK, Natalia Marczuk, PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Int. J. Mol. Sci. 2019; vol. 19, nr 20, art. ID 33, s. 1-14, bibliogr. 51 poz., streszcz. ang.
 27. Association between nutritional status and mortality after aortic valve replacement procedure in elderly with severe aortic stenosis - EDYTA WERNIO, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, JOLANTA ANNA DARDZIŃSKA, DARIUSZ JAGIELAK, JAN ROGOWSKI, AGNIESZKA GRUSZECKA, Andrzej Klapkowski, Peter Bramlage. - Nutrients 2019; vol. 11, nr 2, art. ID 446, s. 1-11, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
 28. Amino acid profile after oral nutritional supplementation in hemodialysis patients with protein-energy wasting - SYLWIA MAŁGORZEWICZ, GRAŻYNA GAŁĘZOWSKA, MONIKA CIESZYŃSKA-SEMENOWICZ, JOANNA RATAJCZYK, LIDIA WOLSKA, PRZEMYSŁAW RUTKOWSKI, MAGDALENA JANKOWSKA, BOLESŁAW RUTKOWSKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Nutrition 2019; vol. 57, s. 231-236, bibliogr. 26 poz., streszcz. ang.
 29. Re. Effectiveness of protein-caloric supplementation in hemodialysis patients to improve the amino acid balance and avoid protein energy wasting: author's response - SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Nutrition 2019; vol. 62, s. 211, bibliogr. 6 poz.
 30. Cardiopulmonary exercise test and bioimpedance as prediction tools to predict the outcomes of obesity treatment - MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, PIOTR NIEDOSZYTKO, MAŁGORZATA KACZKAN, MAGDALENA PIESZKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, MAGDALENA SKOTNICKA, DOMINIKA SZALEWSKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2019; vol. 129, nr 4, s. 225-233, bibliogr. 44 poz.
 31. Asthma and hyperbilirubinemia: a new aspect to analyze? - Eliza Wasilewska, Barbara Kaczorowska-Hać, Beata Burzyńska, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, EWA JASSEM. - Post. Dermatol. Alergol. 2019; t. 36, nr 5, s. 639-642, bibliogr. 8 poz.,
 32. Impact of allergic diseases on fertility - Eliza Wasilewska, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Post. Dermatol. Alergol. 2019; t. 36, nr 5, s. 507-512, bibliogr. 50 poz., streszcz. ang.
 33. Endotoksemia i zaburzenia bariery jelitowej towarzyszące nadwadze i otyłości - AGATA JANCZY, ZDZISŁAW KOCHAN, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Post. Mikrobiol. 2019; t. 58, nr 4, s. 427-432, bibliogr. 34 poz., streszcz. pol., ang.
 34. Body composition in patients with colorectal cancer - MONIKA ZIĘTARSKA, J. Krawczyk-Lipiec, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Clin. Nutr. 2018; vol. 37, suppl. 1, s. S245-S246
 35. Protein-energy wasting and asymmetric dimethylarginine in peritoneal dialysis patients - SYLWIA MAŁGORZEWICZ, ZBIGNIEW HELENIAK, MONIKA LICHODZIEJEWSKA, BOLESŁAW RUTKOWSKI, EWA ALEKSANDROWICZ-WRONA, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Acta Biochim. Pol. 2018; vol. 65, nr 4, s. 581-584, bibliogr. [24] poz., streszcz. ang.
 36. Iron status and dietary iron intake in vegetarians - ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, JUSTYNA LUTY, EWA ALEKSANDROWICZ-WRONA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Adv. Clin. Exp. Med. 2018; vol. 27, nr 10, s. 1383-1389, bibliogr. 35 poz., streszcz. ang.
 37. Ocena czynności płuc u osób z otyłością olbrzymią kwalifikowanych do operacji bariatrycznej - Eliza Wasilewska, ALICJA JANOWICZ, KRZYSZTOF KUZIEMSKI, IWONA DAMPS-KONSTAŃSKA, JUSTYNA BIGDA, ŁUKASZ KASKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, EWA JASSEM. - Alergol. Pol. 2018, nr 1, s. [1-2]
 38. Effect of oral nutritional intervention on nutritional status in patients with systemic sclerosis - ANNA WOJTECZEK, MARCIN ZIĘTKIEWICZ, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, ZBIGNIEW ZDROJEWSKI. - Ann. Rheum. Dis. 2018; vol. 77, suppl. 2, s. 745, bibliogr. 3 poz.
 39. Assessment of nutritional status and calcium intake in patients with chronic obstructive pulmonary disease - MARTA GUCHAŁA-NIEDOSZYTO GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, A. Lejk, K. Wójcicka, M. Matheisel, ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, IWONA DAMPS-KONSTAŃSKA, EWA JASSEM, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Clin. Nutr. 2018; vol. 37, suppl. 1, s. S246
 40. Lactoferrin in faeces and gut microbiome in overweight and obese subjects - AGATA JANCZY, ZDZISŁAW KOCHAN, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Clin. Nutr. 2018; vol. 37, suppl. 1, s. S30
 41. The risk factors for malnutrition in severe heart failure patients - MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, MONIKA RAFAŁOWSKA, M. Wojas, I. Stopczynska, JOANNA WDOWCZYK, MARCIN GRUCHAŁA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Clin. Nutr. 2018; vol. 37, suppl. 1, s. S246
 42. Satiety value of groats in healthy women as affected by selected physicochemical parameters - MAGDALENA SKOTNICKA, Aneta Ocieczek, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Int. J. Food Properties 2018; vol. 21, nr 1, s. 1131-1151, bibliogr. 71 poz., streszcz. ang.
 43. Impact of vitamin D supplementation on hormone levels and cytokine generation during ultramarathon - Katarzyna Kasprowicz, Wojciech Ratkowski, WOJCIECH WOŁYNIEC, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, EWA ALEKSANDROWICZ, Konrad Witek, Tomasz Grzywacz, Piotr Żmijewski, MARCIN RENKE. - Int. J. Sport Physiol. Perform. 2018; vol. 13, suppl. 1, s. S1-7-S1-8
 44. Changes in electrolytes and uric acid excretion during and after a 100 km run - WOJCIECH WOŁYNIEC, W. Ratkowski, K. Kasprowicz, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, EWA ALEKSANDROWICZ, K. Witek, T. Grzywacz, P. Żmijewski, MARCIN RENKE. - J. Biol. Regul. Homeost. Agents 2018; vol. 32, nr 5, s. 1205-1210, bibliogr. 12 poz., streszcz. ang.
 45. Glomerular filtration rate is unchanged by ultramarathon - WOJCIECH WOŁYNIEC, Wojciech Ratkowski, Katarzyna Kasprowicz, Zbigniew Jastrzębski, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, Konrad Witek, Tomasz Grzywacz, Piotr Żmijewski, MARCIN RENKE. - J. Strength Cond. Res. 2018; vol. 32, nr 11, s. 3207-3215, bibliogr. 44 poz., streszcz. ang.
 46. Changes in fractional uric excretion after marathon and ultramarathon - WOJCIECH WOŁYNIEC, Wojciech Ratkowski, Katarzyna Kasprowicz, ALEKSANDRA PUCH-WALCZAK, ŁUKASZ WIERUCKI, EWA ALEKSANDROWICZ-WRONA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, TOMASZ ZDROJEWSKI, MARCIN REKNE RENKE. - Nephrol. Dial. Transplant. 2018; vol. 33, suppl. 1, s. i51-i52
 47. The prevalence of sarcopenia in kidney transplant recipients - SYLWIA MAŁGORZEWICZ, PAULINA WOŁOSZYK, ANDRZEJ CHAMIENIA, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Nephrol. Dial. Transplant. 2018; vol. 33, suppl. 1, s. i585
 48. Analysis of outcomes of the nutritional status in patients qualified for aortic valve replacement in comparison to healthy elderly - EDYTA WERNIO, DARIUSZ JAGIELAK, JOLANTA ANNA DARDZIŃSKA, EWA ALEKSANDROWICZ-WRONA, JAN ROGOWSKI, AGNIESZKA GRUSZECKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Nutrients 2018; vol. 10, nr 3, art. IDS 304, s. 1-12, bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
 49. Differences in gene expression related to the outcomes of obesity treatment, peak oxygen uptake, and fatty acid metabolism measured in a cardiopulmonary exercise test - MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, Pieter van der Vlies, PIOTR NIEDOSZYTKO, Bahram Sanjabi, MAREK NIEDOSZYTKO, MAŁGORZATA KACZKAN, MAGDALENA PIESZKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, DOMINIKA SZALEWSKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2018; vol. 128, nr 5, s. 280-286, bibliogr. 47 poz., streszcz. ang.
 50. Potential contribution of monounsaturated fatty acids to cardiovascular risk in chronic kidney disease - Adriana Mika, Małgorzata Sikorska-Wiśniewska, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, Piotr Stepnowski, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, TOMASZ ŚLEDZIŃSKI, MICHAŁ CHMIELEWSKI. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2018; vol. 128, nr 12, s. 755-763, bibliogr. 42 poz., streszcz. ang.
 51. Obesity risk factors in patients after kidney transplantation - SYLWIA MAŁGORZEWICZ, PAULINA WOŁOSZYK, ANDRZEJ CHAMIENIA, MAGDALENA JANKOWSKA, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Transplant. Proc. 2018; vol. 50, nr 6, s. 1786-1789, bibliogr. 21 poz., streszcz. ang.
 52. Fasting and postprandial acyl and desacyl ghrelin and the acyl/desacyl ratio in obese patients before and after different types of bariatric surgery - JOLANTA A. DARDZIŃSKA, ŁUKASZ KASKA, MONIKA PROCZKO-STEPANIAK, MARIA SZYMAŃSKA-GNACIŃSKA, EWA ALEKSANDROWICZ-WRONA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Videosurgery 2018; vol. 13, nr 3, s. 366-375, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
Site update: 17.10.2019
Marta Stankiewicz