Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine  > Department of Social Medicine  > Division of History & Philosophy of Medical Sciences

Division of History & Philosophy of Medical Sciences

Department of Social Medicine

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

  1. "Neuropatologia Polska". The journal and its topics in the first decade of existence (1963-1972) - PALUCHOWSKI PIOTR, GULCZYŃSKI JACEK, MICHALSKI MATEUSZ, Wierzba-Bobrowicz Teresa, Sulejczak Dorota, IŻYCKA-ŚWIESZEWSKA EWA - Folia Neuropathol. - 2023 : vol. 61, nr 4, s. 337-348, bibliogr. 43 poz., streszcz. ang.
  2. On the 60th anniversary of journal Folia Neuropathologica. Neuropatologia Polska - the analysis of the journals first decade (19631972) - PALUCHOWSKI PIOTR - Folia Neuropathol. - 2023 : vol. 61, nr 4, s. 459
  3. Evaluation of the safety of Neauvia Stimulate injectable product in patients with autoimmune thyroid diseases based on histopathological examinations and retrospective analysis of medical records - Kubik Paweł, Gallo Daniela, Tanda Maria Laura, JANKAU JERZY, Rauso Raffaele, Gruszczyński Wojciech, Pawłowska Aleksandra, Chrapczyński Paweł, Malinowski Maciej, Grzanka Dariusz, Smolińska Marta, Antosik Paulina, Piesiaków Maria Luiza, Łukasik Bartłomiej, PAWŁOWSKA-KUBIK AGNIESZKA, Stabile Giorgio, Guida Stefania, Kodłubański Łukasz, Decates Tom, Zerbinati Nicola - Gels - 2023 : vol. 9, nr 6, art. ID 440, 1-13, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
  4. Impairment of cognitive functions in children and adolescents with focal epilepsy - Domańska Martyna, ZAWADZKA MARTA, KONIECZNA SEWERYNA, MAZURKIEWICZ-BEŁDZIŃSKA MARIA - Heliyon - 2023 : vol. 9, nr. 6, art. ID e17210, s. 1-11, bibliogr. 51 poz., streszcz. ang.
  5. Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620) jako epistolograf - PAWŁOWSKA-KUBIK AGNIESZKA - Rocz. Filoz. Ignatianum - 2023 : vol. 29, nr 1, s. 129-157, bibliogr. [41] poz., streszcz. pol., ang.
  6. Nathanael Mathaeus von Wolf and Johanna Henrietta Trosiener (Schopenhauer). Variolation in the 18th century on the Polish lands according to the guidelines of a doctor and the memoirs of his patient - PALUCHOWSKI PIOTR, Małłek Janusz, Małłek-Grabowska Małgorzata - Vaccine - 2023 : vol. 41, nr 14, s. 2418-2422, bibliogr. 34 poz., streszcz. ang.
  7. Revival of teaching anatomy, histology and pathology in Gdansk, Poland, after WWII - GULCZYŃSKI JACEK, SZARSZEWSKI ADAM, MICHALSKI MATEUSZ, IŻYCKA-ŚWIESZEWSKA EWA - Virchows Arch. - 2023 : vol. 483, suppl. 1, s. S298
  8. Teaching anatomy and pathology and frst autopsies in Atheneum Gedanense in Gdansk - starting from 16th century - GULCZYNSKI JACEK, PALUCHOWSKI PIOTR, CHODYNA MIŁOSZ, IŻYCKA-ŚWIESZEWSKA EWA - Virchows Arch. - 2023 : vol. 483, suppl. 1, s. S299
  9. Does progressive aphantasia exist? The hypothetical role of aphantasia in the diagnosis of neurodegenerative diseases - SITEK EMILIA J., KONIECZNA SEWERYNA - Behav. Brain Sci. - 2022 : vol. 45, art. ID e.299, s. 49-51, bibliogr. [25] poz., streszcz. ang.
  10. The prevalence of the restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease among teenagers, its clinical characteristics and impact on everyday functioning - Pienczk-Ręcławowicz Karolina, PILARSKA EWA, Olszewska Anna, Ręcławowicz Daniel, KONIECZNA SEWERYNA, SŁAWEK JAROSŁAW - Sleep Med. - 2022 : vol. 89, s. 48-54, bibliogr. 48 poz., streszcz. ang.
Site update: 19.02.2024
Adam Szarszewski, Natalia Zabadała