Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Medicine  > Department of Microbiology  > Department of Medical Microbiology

Department of Medical Microbiology

Department of Microbiology

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

 1. Dissemination of t437-SCCmecIV and coagulase-negative t037-SCCmecIII types among borderline oxacillin-resistant staphylococcus aureus isolated from skin infections and diabetic foot ulcers - MARIA STAŃKOWSKA, KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, Marek Bronk. - Infect. Drug Resist. 2019; vol. 12, s. 3197-3203, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
 2. Do the oral Staphylococcus aureus strains from denture wearers have a greater pathogenicity potential? - KATARZYNA GARBACZ, TOMASZ JARZEMBOWSKI, EWA KWAPISZ, AGNIESZKA DACA, JACEK WITKOWSKI. - J. Oral Microbiol. 2019; vol. 11, nr 1, art. ID15361, s. 1-4, bibliogr. 12 poz., streszcz. ang.
 3. Characterization of the three new kayviruses and their lytic activity against multidrug-resistant Staphylococcus aureu - NATALIA ŁUBOWSKA, Bartłomiej Grygorcewicz, Katarzyna Kosznik-Kwaśnica, AGATA ZAUSZKIEWICZ-PAWLAK, Alicja Węgrzyn, Marta Dołęgowska, LIDIA PIECHOWICZ. - Microorganisms 2019; vol. 7, art. ID 471, s. 1-18, bibliogr. 53 poz.
 4. New insight into genotypic and phenotypic relatedness of Staphylococcus aureus strains from human Infections or animal reservoirs - Klaudia Lisowska-Łysiak, Maja Kosecka-Strojek, Joanna Białecka, Andrzej Kasprowicz, KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, Vladimir Kmet, Vincenzo Savini, Jacek Międzobrodzki. - Pol. J. Microbiol. 2019; vol. 68, nr 1, s. 93-104, bibliogr. [37] poz., streszcz. ang.
 5. Profesor Stefan Kryński : uczeń Rudolfa Weigla - KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ. - Post. Mikrobiol. 2019; t. 58, nr 2, s. 123-125
 6. Characterization of the newly isolated lytic bacteriophages and their efficacy against multi-drug resistant Staphylococcus aureus biofilm - NATALIA ŁUBOWSKA, Katarzyna Kosznik-Kwaśnica, Bartłomiej Grygorcewicz, LIDIA PIECHOWICZ. - Acta Biochim. Pol. 2018; vol. 65, suppl. 1, s. 48
 7. Emergence and spread of worldwide Staphylococcus aureus clones among cystic fibrosis patients - KATARZYNA GARBACZ, LIDIA PIECHOWICZ, Magdalena Podkowik, Aneta Mroczkowska, Joanna Empel, Jacek Bania. - Infect. Drug Resist. 2018; vol. 11, s. 247-255, bibliogr. 40 poz., streszcz. ang.
 8. Subspecies differentiation and genotyping of Francisella tularensis strains isolated from clinical and environmental samples - P. Cieślik, J. P. Knap, LIDIA PIECHOWICZ, A. Bielawska -Drózd. - Lett. Appl. Microbiol. 2018; vol. 67, nr 6, s. 550-556, bibliogr. [31] poz., streszcz. ang.
 9. Activity of antimicrobial peptides and conventional antibiotics against superantigen positive Staphylococcus aureus isolated from patients with atopic dermatitis - IZABELA BŁAŻEWICZ, MACIEJ JAŚKIEWICZ, LIDIA PIECHOWICZ, DAMIAN NEUBAUER, ROMAN J. NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK. - Post. Dermatol. Alergol. 2018; t. 35, nr 1, s. 74-82, bibliogr. 48 poz., streszcz. ang.
 10. Biofilm Staphylococcus aureus i rola bakteriofagów w jego eradykacji - NATALIA ŁUBOWSKA, LIDIA PIECHOWICZ. - Post. Hig. Med. Dośw. (online) 2018; t. 72, s. 101-107, bibliogr. 47 poz., streszcz. pol., ang.
 11. In vitro estimation of the infectious potential of the enterococcal strain by an analysis of monocytes' response to the formed biofilm - TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA DACA, JACEK M. WITKOWSKI, EWA BRYL, BOLESŁAW RUTKOWSKI, Joanna Kasprzyk. - Post. Hig. Med. Dośw. (online) 2018; t. 72, s. 290-294, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
 12. Decolonization of Staphylococcus aureus in patients with atopic dermatitis: a reason for increasing resistance to antibiotics? - IZABELA BŁAŻEWICZ, MACIEJ JAŚKIEWICZ, MARTA BAUER, LIDIA PIECHOWICZ, ROMAN J. NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK. - Post. Dermatol. Alergol. 2017; t. 34, nr 6, s. 553-560, bibliogr. 48 poz., streszcz. ang.
 13. Increasing rate of daptomycin non-susceptible strains of Staphylococcus aureus in patients with atopic dermatitis - IZABELA BŁAŻEWICZ, MACIEJ JAŚKIEWICZ, LIDIA PIECHOWICZ, DAMIAN NEUBAUER, ROMAN J. NOWICKI, WOJCIECH KAMYSZ, WIOLETTA BARAŃSKA-RYBAK. - Post. Dermatol. Alergol. 2017; t. 34, nr 6, s. 547-552, bibliogr. 27 poz., streszcz. ang.
 14. The new method for estimation of risk of infection development caused by bacterial urinary isolates - TOMASZ JARZEMBOWSKI, LIDIA PIECHOWICZ, EWA DOROTA BRYL, AGNIESZKA DACA, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, JUSTYNA GOŁĘBIEWSKA, BOLESŁAW RUTKOWSKI, JACEK WITKOWSKI, KATARZYNA WIŚNIEWSKA, ALEKSANDRA ŻUROWSKA. - Post. Mikrobiol. 2017; t. 56, supl. 3, s. 36
 15. Zdolność nowo wyizolowanych bakteriofagów do eradykacji biofilmu wytworzonego przez metycylnooporne szczepy Staphylococcus aureus - NATALIA ŁUBOWSKA, LIDIA PIECHOWICZ, Bartłomiej Grygorcewicz. - Post. Mikrobiol. 2017; t. 56, supl. 2, s. 78-79
 16. Drug-eluting biopsy needle as a novel strategy for antimicrobial prophylaxis in tansrectal prostate biopsy - Marcin Sieczkowski, ARTUR GIBAS, Andrzej Wasik, Agata Kot-Wasik, LIDIA PIECHOWICZ, Jacek Namieśnik, MARCIN MATUSZEWSKI. - Technol. Cancer Res. Treat. 2017; vol. 16, nr 6, s. 1038-1043, bibliogr. 28 poz., streszcz. ang.
 17. Activity of antimicrobial peptides, alone or combined with conventional antibiotics, against Staphylococcus aureus isolated from the airways of cystic fibrosis patients - KATARZYNA GARBACZ, WOJCIECH KAMYSZ, LIDIA PIECHOWICZ. - Virulence 2017; vol. 8, nr 1, s. 94-100, bibliogr. 24 poz.
Site update: 24.07.2019
Tomasz Jarzembowski, Lidia Piechowicz, Wioletta Podjacka