Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine  > Department of Social Medicine  > Division of Medical and Pharmacy Law

Division of Medical and Pharmacy Law

Department of Social Medicine

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

  1. Societal involvement in household waste sorting behavior in the context of the circular economy: a case study of Poland - ROGOWSKA JUSTYNA, PIĄTKOWSKA KAMILA, Głowacz Zuzanna - Sustainability - 2024 : vol. 16, nr 5, art. ID 1841, s. 1-18, bibliogr. 66 poz., streszcz. ang.
  2. Znaczenie mentoringu w procesie adaptacji zawodowej - Czymerska Natalia, GAWORSKA-KRZEMIŃSKA ALEKSANDRA, ZIMMERMANN AGNIESZKA - Probacja - 2023 : tom 4, s. 349-3639, bibliogr. 24 poz., streszcz. pol., ang.
  3. Extended prescribing roles for pharmacists in Poland - a survey study - Miszewska Jagoda, WRZOSEK NATALIA, ZIMMERMANN AGNIESZKA - Int. J. Environ. Res. Public Health - 2022 : vol. 19, nr 3, art. ID 1648, s. 1-12, bibliogr. 26 poz., streszcz. ang.
  4. Survey on Patients' opinions and preferences concerning the use of the Internet Patient Account in Poland : a preliminary report - WRZOSEK NATALIA, ZIMMERMANN AGNIESZKA, BALWICKI ŁUKASZ - Acta Pol. Pharm. - Drug Res. - 2022 : vol. 79, nr 2, s. 289-299, bibliogr. 29 poz., streszcz. ang.
  5. Loneliness, complaining and professional burnout of medical personnel of psychiatric wards during COVID-19 pandemic : cross-sectional study - KARCZ EDYTA, ZDUN-RYŻEWSKA AGATA, ZIMMERMANN AGNIESZKA - Healthcare (Basel) - 2022 : vol. 10, nr 1, art. ID 145, s. 1-10, bibliogr. 44 poz., streszcz. ang.
  6. Household pharmaceutical waste disposal as a global problem - a review - ROGOWSKA JUSTYNA, ZIMMERMANN AGNIESZKA - Int. J. Environ. Res. Public Health - 2022 : vol. 19, nr 23, art. ID 15798, s. 1-29, bibliogr. 135 poz., streszcz. ang.
  7. Access to health information in the Polish Healthcare System - survey research - PILARSKA ANNA, ZIMMERMANN AGNIESZKA, ZDUN-RYŻEWSKA AGATA - Int. J. Environ. Res. Public Health - 2022 : vol. 19, nr 12, art. ID 7320, s. 1-12, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
  8. Gadolinium as marker of anthropogenic inputs of metals in marine sediments of the Gulf of Gdańsk - WOLSKA LIDIA, Łęczyński Leszek, ROGOWSKA JUSTYNA, Ratajczyk Wojciech, CIESZYŃSKA-SEMENOWICZ MONIKA, Dembska Grażyna, Szczepańska Katarzyna - J. Soils Sediments - 2022 : vol. 22, nr 6, s. 1838-1851, bibliogr. [69] poz., streszcz. ang.
Site update: 06.03.2024
Natalia Susłowska, Natalia Zabadała, Agnieszka Zimmermann