Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine  > Department of Social Medicine  > Department of Medical and Pharmacy Law

Department of Medical and Pharmacy Law

Department of Social Medicine

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

 1. Badanie przestrzegania prawa pacjenta do poufności w aptekach ogólnodostępnych w Polsce - NATALIA SUSŁOWSKA, Dominika Polakowska, Sara Kowalska, Magdalena Matczak, Aleksandra Chlebowska, AGNIESZKA ZIMMERMANN. - Farm. Pol. 2019; vol. 75, nr 8, s. 411-418, bibliogr. 27 poz., streszcz ang.
 2. Off-label useof medicinalproducts : legal rules and practices - Janusz Jaroszyński, Aneta Mela, Marzena Furtak-Niczyporuk, Łukasz A. Poniatowski, Jan Dąbrowski, Anna Czajka-Bełz, AGNIESZKA ZIMMERMANN, Piotr Dreher, Bartłomiej Drop, Anna Staniszewska. - Acta Pol. Pharm. - Drug Res. 2019; vol. 76, nr 4, s. 621-628, bibliogr. 29 poz., streszcz. ang.
 3. Pharmaceutical household waste practices : preliminary findings from a case study in Poland - JUSTYNA ROGOWSKA, AGNIESZKA ZIMMERMANN, Agnieszka Muszyńska, Wojciech Ratajczyk, LIDIA WOLSKA. - Environ. Manage. 2019; vol. 64, nr 1, s. 97-106, bibliogr. [47] poz., streszcz. ang.
 4. Odpady cytostatyczne i cytotoksyczne : zasady postępowania w Polsce - Marzena Furtak-Niczyporuk, Janusz Jaroszyński, Aneta Mela, Anna Staniszewska, Jowita Piotrowska, AGNIESZKA ZIMMERMANN, Anna Czajka-Bełz, Piotr Dreher, Jan Dąbrowski, Lucyna )obcy) Kapka-Skrzypczak. - Med. Pracy 2019; t. 70, nr 3, s. 1-15, bibliogr. 59 poz., streszcz. pol., ang.
 5. Evaluation of pharmaceutical emergency contraceptive services in Poland - NATALIA SUSŁOWSKA, AGNIESZKA ZIMMERMANN, ALEKSANDRA GAWORSKA-KRZEMIŃSKA. - Acta Pol. Pharm. - Drug Res. 2018; vol. 75, nr 6, s. 1431-1438, bibliogr. 39 poz., streszcz. ang.
 6. Legal and economic identification and assessment of pharmacy substitution in narrow therapeutic index drugs, on the example of epileptic medications in Poland - KATARZYNA ANNA GRUCHAŁA, AGNIESZKA ZIMMERMANN, PIOTR WĄŻ, PIOTR KAWCZAK. - Acta Pol. Pharm. - Drug Res. 2018; vol. 75, nr 6, s. 1447-1457, bibliogr. 16 poz., streszcz. ang.
 7. Legitimacy and potential savings in automatic substitution of biological products in Poland, the example of insulin - KATARZYNA ANNA GRUCHAŁA, PIOTR WĄŻ, AGNIESZKA ZIMMERMANN. - Acta Pol. Pharm. - Drug Res. 2018; vol. 75, nr 5, s. 1255-1263, bibliogr. 22 poz., streszcz. ang.
 8. A policy view: gaps and weaknesses of substitution between biological products in law and economics dimension: the example of insulin - KATARZYNA ANNA GRUCHAŁA, PIOTR WĄŻ, PIOTR KAWCZAK, AGNIESZKA ZIMMERMANN, BOGUMIŁ WOLNIK, TOMASZ BĄCZEK. - Acta Pol. Pharm. - Drug Res. 2018; vol. 75, nr 4, s. 1003-1015, bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
 9. Bezpieczeństwo pacjenta : wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Część I - ANNA PILARSKA, AGNIESZKA ZIMMERMANN, AGATA FLIS. - Farm. Pol. 2018; vol. 74, nr 11, s. 679-684, bibliogr. 29 poz., streszcz ang.
 10. Odpady farmaceutyczne z gospodarstw domowych : rola aptek ogólnodostępnych - AGNIESZKA ZIMMERMANN, JUSTYNA ROGOWSKA, LIDIA WOLSKA. - Farm. Pol. 2018; t. 74, nr 1, s. 40-44, bibliogr. 30 poz., streszcz. ang.
 11. Prawne i etyczne aspekty reklamy produktów stosowanych w populacji pediatrycznej - Łukasz Golsztajn, AGNIESZKA ZIMMERMANN. - Farm. Pol. 2018; vol. 74, nr 10, s. 616-624, bibliogr. 25 poz., streszcz ang.
 12. Rola farmaceuty w ochronie zdrowia publicznego w opini studentów farmacji - Natalia Susłowska, Bartosz Petrykowski, AGNIESZKA ZIMMERMANN, ŁUKASZ BALWICKI. - Farm. Pol. 2018; t. 74, nr 4, s. 191-198, bibliogr. 36 poz., streszcz. ang.
Site update: 18.12.2019
Natalia Zabadała, Agnieszka Zimmermann