Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Medicine  > Department of Psychiatry  > Department of Developmental Psychiatry, Psychotic and Geriatric Disorders

Department of Developmental Psychiatry, Psychotic and Geriatric Disorders

Department of Psychiatry

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

  1. A psychiatrist's view on patient-reported outcomes in patients undergoing hemodialysis - JAKUB GRABOWSKI, ALICJA KUBANEK. - Am. J. Kidney Dis. 2019; vol. 74, nr 5, s. 711, bibliogr. 5 poz.,
  2. Aggressive and impulsive behaviour is an unafavourable prognostic factor in mild cognitive impairment - JAKUB GRABOWSKI, MATEUSZ PRZYBYLAK, T. Piasecki, LESZEK BIDZAN. - Eur. Psychiatr. 2019; vol. 56, suppl. 1, s. S245
  3. Atypical long-acting injectables decrease mortality risk compared to other antipsychotics - PAWEŁ ZAGOŻDŻON, JAKUB GRABOWSKI. - Eur. Psychiatr. 2019; vol. 56, suppl. 1, s. S797-S798
  4. Emotional expression in psychiatric conditions : new technology for clinicians - KAROL GRABOWSKI, Agnieszka Rynkiewicz, Amandine Lassalle, Simon Baron-Cohen, Björn Schuller, Nicholas Cummins, Alice Baird, Justyna Podgórska-Bednarz, Agata Pieniążek, IZABELA ŁUCKA. - Psychiatr. Clin. Neurosci. 2019; vol. 73, nr 2, s. 50-62, bibliogr. 133 poz., streszcz. ang.
  5. Ortoreksja : oddzielna jednostka chorobowa, spektrum zaburzeń odżywiania czy wariant zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych? - IZABELA ŁUCKA, Dorota Janikowska-Hołoweńko, Patryk Domarecki, Teresa Plenikowska-Ślusarz, Małgorzata Domarecka. - Psychiatr. Pol. 2019; vol. 53, nr 2, s. 371-382, bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
  6. Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka ortoreksji wśród uczącej się młodzieży województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego - IZABELA ŁUCKA, Patryk Domarecki, Dorota Janikowska-Hołoweńko, Teresa Plenikowska-Ślusarz, Małgorzata Domarecka. - Psychiatr. Pol. 2019; vol. 53, nr 2, s. 383-398, bibliogr. 20 poz., streszcz. ang.
  7. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) u dziewcząt : współwystępujące zespoły psychopatologiczne : różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym - Agnieszka Rynkiewicz, IZABELA ŁUCKA. - Psychiatr. Pol. 2018; vol. 52, nr 4, s. 629-639, bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
Site update: 29.03.2017
Iwona Wojtyła-Czaja