Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Medicine  > Department of Psychiatry  > Department of Developmental Psychiatry, Psychotic and Geriatric Disorders

Department of Developmental Psychiatry, Psychotic and Geriatric Disorders

Department of Psychiatry

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

  1. Aggressive and impulsive behaviour is an unafavourable prognostic factor in mild cognitive impairment - JAKUB GRABOWSKI, MATEUSZ PRZYBYLAK, T. Piasecki, LESZEK BIDZAN. - Eur. Psychiatr. 2019; vol. 56, suppl. 1, s. S245
  2. Atypical long-acting injectables decrease mortality risk compared to other antipsychotics - PAWEŁ ZAGOŻDŻON, JAKUB GRABOWSKI. - Eur. Psychiatr. 2019; vol. 56, suppl. 1, s. S797-S798
  3. Emotional expression in psychiatric conditions : new technology for clinicians - KAROL GRABOWSKI, Agnieszka Rynkiewicz, Amandine Lassalle, Simon Baron-Cohen, Björn Schuller, Nicholas Cummins, Alice Baird, Justyna Podgórska-Bednarz, Agata Pieniążek, IZABELA ŁUCKA. - Psychiatr. Clin. Neurosci. 2019; vol. 73, nr 2, s. 50-62, bibliogr. 133 poz., streszcz. ang.
  4. Ortoreksja : oddzielna jednostka chorobowa, spektrum zaburzeń odżywiania czy wariant zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych? - IZABELA ŁUCKA, Dorota Janikowska-Hołoweńko, Patryk Domarecki, Teresa Plenikowska-Ślusarz, Małgorzata Domarecka. - Psychiatr. Pol. 2019; vol. 53, nr 2, s. 371-382, bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
  5. Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka ortoreksji wśród uczącej się młodzieży województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego - IZABELA ŁUCKA, Patryk Domarecki, Dorota Janikowska-Hołoweńko, Teresa Plenikowska-Ślusarz, Małgorzata Domarecka. - Psychiatr. Pol. 2019; vol. 53, nr 2, s. 383-398, bibliogr. 20 poz., streszcz. ang.
  6. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) u dziewcząt : współwystępujące zespoły psychopatologiczne : różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym - Agnieszka Rynkiewicz, IZABELA ŁUCKA. - Psychiatr. Pol. 2018; vol. 52, nr 4, s. 629-639, bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
  7. Neuropsychiatric symptoms and faster progression of cognitive impairments as predictors of risk of conversion of mild cognitive impairment to dementia - Mariola Bidzan, LESZEK BIDZAN, Iwona Bidzan-Bluma. - Arch. Med. Sci. 2017; vol. 13, nr 5, s. 1168-1177, bibliogr. 34 poz., streszcz. ang.
  8. Autism spectrum conditions (ASC) in females : clinical perspectives on diagnosis and new directions in assessment construct - Agnieszka Rynkiewicz, Michelle Garnett, Tony Attwood, Charlotte Brownlow, Simon Baron-Cohen, Nouchine Hadjikhani, Amandine Lassalle, Ormond Sarah, Agata Pieniążek, Karolina Kalisz, Fabienne Cazalis, Adeline Lacroix, IZABELA ŁUCKA. - Psychiatr. Psychol. Klin. 2017; vol. 17, nr 4, s. 296
  9. Humanoid robots and modern technology in ADOS-2 and BOSCC to support the clinical evaluation and therapy of patients with autism spectrum conditions (ASC) - Agnieszka Rynkiewicz, KAROL GRABOWSKI, Amandine Lassalle, Simon Baron-Cohen, Björn Schuller, Nicholas Cummins, Alice Baird, Nouchine Hadjikhani, Justyna Podgórska-Bednarz, Agata Pieniążek, IZABELA ŁUCKA, Artur Mazur, Jacek Tabarkiewicz. - Psychiatr. Psychol. Klin. 2017; vol. 17, nr 4, s. 295
  10. Ortoreksja : oddzielna jednostka chorobowa, spektrum zaburzeń odżywiania czy wariant zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych? - IZABELA ŁUCKA, Dorota Janikowska-Hołowieńko, Patryk Domarecki, Teresa Plenikowska-Ślusarz, Małgorzata Domarecka. - Psychiatr. Psychol. Klin. 2017; vol. 17, nr 4, s. 302
Site update: 29.03.2017
Iwona Wojtyła-Czaja