Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Medicine  > Department of Otolaryngology

Department of Otolaryngology

Faculty of Medicine

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

 1. Medullary thyroid carcinoma of unknown primary origin with synchronous finding of papillary thyroid carcinoma - ANDRZEJ R. HELLMANN chir., Agastya Patel, MACIEJ ŚLEDZIŃSKI, ŁUKASZ OBOŁOŃCZYK, MICHAŁ BIEŃKOWSKI, BOGUSŁAW MIKASZEWSKI, ŁUKASZ KASKA. - Endokrynol. Pol. 2019; vol. 71, nr 2, s. 200-201, bibliogr. 3 poz.
 2. Körner's septum (petrosquamosal lamina): the anatomical variant or clinical problem? - TOMASZ T. PRZEWOŹNY, ADAM KOSIŃSKI, KAROLINA MARKIET, WOJCIECH SIERSZEŃ, JERZY KUCZKOWSKI, J. Kuryłowicz, ANDRZEJ SKOREK. - Folia Morphol. (Warsz.) 2020; vol. 79, nr 2, s. 205-210, bibliogr. 19 poz., streszcz. ang.
 3. Cardiovascular testing of seasickness in healthy volunteers on life rafts - ANDRZEJ MOLISZ, Małgorzata Ryk, Michał Rataj, Barbara Kołaczyńska, KATARZYNA NOWICKA-SAUER, TOMASZ PRZEWOŹNY, Marta Sauer, PIOTR GUTKNECHT, BARTOSZ TRZECIAK, JANUSZ SIEBERT. - Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2020; vol. 33, nr 4, s.1-11, bibliogr. 36 poz., streszcz. ang.
 4. Influence of the pre- or postlingual status of cochlear implant recipients on behavioural T/C-levels - A. Zarowski, ANDRZEJ MOLISZ, L. De Coninck, A. Vermeiren, T. Theunen, L. Theuwis, TOMASZ PRZEWOŹNY, JANUSZ SIEBERT, F. E. Offeciers. - Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2020; vol. 131, art. ID 109867, s. 1-5, bibliogr. 18 poz., streszcz. ang.
 5. Ultrastructural analysis of the submandibular sialoliths: Raman spectroscopy and electron back-scatter studies - DMITRY TRETIAKOW, ANDRZEJ SKOREK, Jacek Ryl, Joanna Wysocka, Kazimierz Darowicki. - Ultrastruct. Pathol. 2020; vol. 44, nr 2, s. 219-226, bibliogr. 39 poz., streszcz. ang.
 6. Neuroendocrine tumour metastasis to the orbit - KAROLINA KOZUBOWSKA, ANDRZEJ SKOREK, RAFAŁ PĘKSA. - Endokrynol. Pol. 2019; vol. 70, nr 5, s. 455-456, streszcz. ang.
 7. Letter to the Editor regarding "Clinical behaviors and prognoses of high- and low-risk parotid malignancies based on histology" by Tao L. et al. - DOMINIK STODULSKI, BOGUSŁAW MIKASZEWSKI, JERZY KUCZKOWSKI. - Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2019; vol. 276, nr 9, s. 2965, bibliogr. 4 poz.
 8. Parotid salivary duct carcinoma : a single institution's 20-year experience - DOMINIK STODULSKI, BOGUSŁAW MIKASZEWSKI, Hanna Majewska, JERZY KUCZKOWSKI. - Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2019; vol. 276, nr 7, s. 2031-2038, bibliogr. 17 poz., streszcz. ang.
 9. Influence of stimulus presentation rate on intraoperative ECAP thresholds in cochlear implant users - ANDRZEJ MOLISZ, Andrzej Zarowski, Tinne Theunen, Annelies Vermeiren, Liesbeth De Coninc, TOMASZ PRZEWOŹNY, JANUSZ SIEBERT, Erwin F. Offeciers. - Int. J. Audiol. 2019; vol. 58, nr 5, s. 296-300, bibliogr. 7 poz., streszcz. ang.
 10. Health-related quality of life of parotid carcinoma patients-a comparative study with parotid adenoma patients and assessment of the influence of demographic, treatment, and pathological factor - DOMINIK STODULSKI, RENATA ŚWIĄTKOWSKA-STODULSKA, BOGUSŁAW MIKASZEWSKI, JERZY KUCZKOWSKI. - Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2019; vol. 48, nr 2, s. 163-172, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
 11. An algorithm for preoperative differential diagnostics of parotid tumours on the basis of their dynamic and diffusion-weighted magnetic resonance images : a retrospective analysis of 158 cases - BOGUSŁAW MIKASZEWSKI, KAROLINA MARKIET, A. Smugała, DOMINIK STODULSKI, EDYTA SZUROWSKA, CZESŁAW STANKIEWICZ. - Folia Morphol. 2018; vol. 77, nr 1, s. 29-35, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
Site update: 03.12.2019
Webadmin