Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Medicine  > Department of Anatomy  > Department of Embryology

Department of Embryology

Department of Anatomy

PUBLICATION ACTIVITIES

Main publications:

  1. Dpt. of Embryology

1. Skowron P.M., Krawczun N., Zebrowska J., Krefft D., Zolnierkiewicz O., Bielawa M., Jezewska-Frackowiak J., Janus L., Witkowska M., Palczewska M., Schumacher A., Wardowska A., Deptula M., Czupryn A., Mucha P., Piotrowski P., Sachadyn P., Rodziewicz-Motowidlo S., Pikula M., Zylicz-Stachula A. A vector-enzymatic DNA fragment amplification-expression technology for construction of artificial, concatemeric DNA, RNA and proteins for novel biomaterials, biomedical and industrial applications. Materials Science and Engineering: C. Vol. 108, March 2020, 110426 [IF=4,959]

2. Deptuła M., Karpowicz P., Wardowska A., Sass P., Sosnowski P., Mieczkowska A., Filipowicz N., Dzierżyńska M., Sawicka J., Nowicka E., Langa P., Schumacher A., Cichorek M., Zieliński J., Kondej K., Kasprzykowski F., Czupryn A., Janus Ł., Mucha P., Skowron P., Piotrowski A., Sachadyn P., Rodziewicz-Motowidło S. Pikuła M. Development of a Peptide Derived from Platelet-Derived Growth Factor (PDGF-BB) into a Potential Drug Candidate for the Treatment of Wounds. Advances in Wound Care. http://doi.org/10.1089/wound.2019.1051 [IF=3,71]

3. Sass P., Sosnowski P., Podolak-Popinigis J., Górnikiewicz B., Kamińska J., Deptuła M., Nowicka E., Wardowska A., Ruczyński J., Rekowski P., Rogujski P., Filipowicz N., Mieczkowska A., Peszyńska-Sularz G., Janus Ł., Skowron P., Czupryn A., Mucha P., Piotrowski A., Rodziewicz-Motowidło S., Pikuła M., Sachadyn P. Epigenetic inhibitor zebularine activates ear pinna wound closure in the mouse. EBioMedicine. 2019; 46: 317-329 [IF=6,680]

4. Wardowska A., Komorniczak M., Bułło-Piontecka B., Dębska-Ślizień A., Pikuła M. Transcriptomic and epigenetic alterations in dendritic cells correspond with chronic kidney disease in lupus nephritis. Front. Immunol. 2019; 10: 2026. doi: 10.3389/fimmu.2019.02026 [IF=4,716]

5. Palubicka A., Jaworski R., Wekwejt M., Swieczko-Zurek B., Pikula M., Jaskiewicz J., Zielinski J. Surgical Site Infection after Breast Surgery: A Retrospective Analysis of 5-Year Postoperative Data from a Single Center in Poland. Medicina. 2019; 55(9): 512.

6. Specjalski K., Maciejewska E., Pawłowski R., Zieliński M., Trzonkowski P., Pikuła M., Jassem E. Changing microRNA Expression during Three-Month Wasp Venom Immunotherapy. Immunol Invest. 2019; 24: 1-9.

7. Deptuła M., Zieliński J., Wardowska A., Pikuła M. Wound healing complications in oncological patients: perspectives for cellular therapy. Adv Dermatol Allergol. 2019; 36(2): 139-146.

8. Girnyi S., Serkies K., Jaworski R., But M., Wiski A., Komornicka J., Pikuła M., Zieliński J. Skin giant neoplastic ulcers – treatment options and clinical challenges. Nowotwory. Journal of Oncology 2019; 69(1): 12-17.

9. Krzystyniak A., Baczynska E., Magnowska M., Antoniuk S., Roszkowska M., Zareba-Koziol M., Das N., Basu S., Pikuła M., Wlodarczyk J. Prophylactic Ketamine Treatment Promotes Resilience to Chronic Stress and Accelerates Recovery: Correlation with Changes in Synaptic Plasticity in the CA3 Subregion of the Hippocampus. Int J Mol Sci. 2019; 8; 20(7) [IF=4,183]

10. Kamińska J., Kamińska J., Langa P., Deptuła M., Zieliński J., Sachadyn P., Wardowska A., Pikuła M. Transcriptional activity of epigenetic remodelling genes declines in keratinocytes after in vitro Expansion. Adv Med Sci. 2019; 64: 274-279.

11. Brzezicka A., Kondej K., Błażyńska-Spychalska A., Spychalski P., Jankau J., Pikuła M. Zastosowanie komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w medycynie – najnowsze trendy. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. 2018; 6(3): 79-85.

12. Gójska-Grymajło A., Zieliński M., Wardowska A., Gąsecki D., Pikuła M., Karaszewski B. CXCR7+ and CXCR4+ stem cells and neuron specific enolase in acute ischemic stroke patients. Neurochem Int. 2018; 120: 134-139 [IF=3,994]

13. Mieczkowska A., Schumacher A., Filipowicz N., Wardowska A., Zieliński M., Madanecki P., Nowicka E., Langa P., Deptuła M., Zieliński J., Kondej K., Renkielska A., Buckley P.G., Crossman D.K., Crowley M.R., Czupryn A., Mucha P., Sachadyn P., Janus Ł., Skowron P., Rodziewicz-Motowidło S., Cichorek M., Pikuła M., Piotrowski A. Immunophenotyping and transcriptional profiling of in vitro cultured human adipose tissue derived stem cells. Sci Rep. 2018; 27,8(1):11339 [IF=4,122]

14. Schumacher A., Cichorek M., Pikuła M. Komórki macierzyste tkanki tłuszczowej w inżynierii tkankowej i terapii trudno gojących się ran [Adipose-derived stem cells for tissue engineering and therapy of non-healing wounds]. Postepy Hig i Med. Dośw. 2018; 72: 806-821

15. Deptuła M., Wardowska A., Dzierżyńska M., Rodziewicz-Motowidło S., Pikuła M. Antibacterial Peptides in Dermatology–Strategies for Evaluation of Allergic Potential. Molecules. 2018; 23(2), 414; doi:10.3390/molecules23020414

16. Mucha P., Pieszko M., Miszka A., Ruczyński J., Rekowski P., Załuska I., Kozłowska A., Schumacher A., Deptuła M., Pikuła M. Ru(II)-mediated synthesis and bioactivity evaluation of 1,4,5-trisubstituted N-phthalimido protected 5-bromo-1,2,3-triazolic amino acid. Lett Org Chem. 2018; 15(4): 282-289.

17. Pikuła M., Smużyńska M., Krzystyniak A., Zieliński M., Langa P., Deptuła M., Schumacher A., Łata J., Cichorek M., Grubb A., Trzonkowski P., Kasprzykowski F., Rodziewicz-Motowidło S. Cystatin C peptidomimetic derivative with antimicrobial properties as a potential compound against wound infections. Bioorg Med Chem. 2017; 15, 25(4): 1431-1439

18. Kukowska M., Pikuła M., Kukowska-Kaszuba M., Schumacher A., Dzierzbicka K., Trzonkowski P. Synthetic Lipopeptides as potential topical therapeutics in wound and skin care: In vitro studies of permeations and cells behaviour. RSC Advances, 2016; 6, 115120-115131

19. Wasiewicz T., Szyszka P., Cichorek M., Janjetovic Z., Tuckey C., Slominski A.T., Żmijewski M. Antitumor effects of vitamin D analogs on hamster and mouse melanoma cell lines in relation to melanin pigmentation. Int.J.Mol.Sci. (15) 4: 6645-6667, 2015

20. Wachulska M., Skoniecka A., Tymińska A., Cichorek M. Prenatalne zmiany w rozwoju płodu i łozyska indukowane paleniem tytoniu. Ginekol. Położ. (10), 1: 9-19, 2015

21. Michcik A., Cichorek M., Daca A., Chomik P., Wójcik S., Żawrocki A., Włodarkiewicz A. Tobacco smoking alters the number of oral epithelial cells with apoptotic features. Folia Histochem. Cytobiol. (52), 1:60-68, 2014

22. Szarszewski A., Gulczyński J., Cichorek M., Kuklińska K., Siek B. Joachim Oelhaf and the first public autopsy in Gdansk in 1613. Follia Morphol. (72), 4:281-284, 2013

23. Cichorek M., Wachulska M., Stasiewicz A. Heterogeneity of neural crest-derived melanocytes. Cent. Eur. J. Biol. 8(4); 315-330, 2013

24. Cichorek Mirosława, Wachulska Małgorzata, Stasiewicz Aneta, Tymińska Agata. Advances in Dermatology & Allergology / Postepy Dermatologii i Alergologii. Skin melanocytes: biology and development. 2013, Vol. 30 Issue 1, p30-41. 12p. DOI: 10.5114/pdia.2013.33376.

25. Cichorek M. Camptothecin-inducced death of amelanotic and melanotic melanoma cells in different phases of cell cycle. Neoplasma (58), 3: 227-234, 2011

26. Cichorek M. Czerniak amelanotyczny jako mało poznana forma czerniaka. Dermatol. Estet., 11(5), s. 361-368, 2009

27. Zielińska-Chomej K., Kozłowska K., Cichorek M., Wachulska M. Fas and FasL expression on cells of two transplantable melanoma lines according to their different biological properties. Folia Histochem. Cytobiol., 46(3), s. 337-343, 2008

28. Cichorek M. Mechanizmy obrony komórki nowotworowej przed apoptozą. Dermatol. Estet., 10(6), s. 378-390, 2008

29. Cichorek M., Kozłowska K., Bryl E. The activity of caspases in spontaneous and camptothecin-induced death of melanotic and amelanotic melanoma cells. Cancer Biol. Ther., 6(3), s. 346-53, 2007

30. Cichorek M., Kozłowska K., Bryl E. Mitochondrial transmembrane potential (ΔΨm) in spontaneous and camptothecin- induced apoptosis of melanotic and amelanotic melanoma cells. Neoplasma, 54 (1), s. 29-36, 2007

31. Kozłowska K., Cichorek M., Wachulska M., Bautembach I. Role of interleukins and NO secretion by peritoneal macrophages in differential tumoricidal effect to transplantable melanomas as regards their biological properties. Immunopharmacol Immunotoxicol 28, s. 305-317, 2006

32. Cichorek M., Kozłowska K., Wachulska M., Zielińska K. Spontaneous apoptosis of melanotic and amelanotic melanoma cells different phases of cell cycle: relation to tumor growth. Folia Histochem Cytobiol., 44(1), s. 31-36, 2006

33. Cichorek M. Apoptoza spontaniczna i indukowana komórek dwóch linii czerniaka przeszczepilanego chomika różniących się cechami biologicznymi. Ann. Acad. Med. Gedan., t. 36, supl.7, s. 1-149, 2006. (rozprawa habilitacyjna)

34. Zielńska K, Kozłowska K, Cichorek M, Wachulska M. Participation of the Fas/Fas L system in spontaneous apoptosis of two transplantable melanoma line cells. Folia Histochem. Cytobiol., 43, supl 1, s. 75-76, 2005

35. Wachulska M, Kozłowska K, Cichorek M. The DNA ploidy and proliferative activity of transplantable melanma cells in regard to their secretory function. Neoplasma, 52 (4), s. 280-286, 2005

36. Wachulska M, cichorek M, kozłowska K, Zielińska K, Bryl E, Spodnik J. Participation of Bcl-2 and p53 proteins in spontaneous apoptosis of two lines of transplantable melanoma cells. Follia Histochem. Cytobiol., 43, supl 1, s. 74-75, 2005

37. Cichorek M, Kozłowska K, Wachulska M. Spontaneous apoptosis of melanotic and amelanotic melanoma cells cycle analysis as regards tumor growth. Folia Histochem. Cytobiol., 43, supl 1, s. 52, 2005Selected conference papers:

1. Deptuła M., Karpowicz P., Zieliński M., Langa P., Zieliński J., Schumacher A., Cichorek M., Smużyńska M., Rodziewicz-Motowidło S., Pikuła M. Peptide derivatives of platelet-derived growth factor (PDGF): potential drugs stimulating wound healing. Nature Conferences, Regeneration 2017, Milan, Italy, November 16-18, 2017.

2. Cichorek M., Schumacher A., Szamocka D., Zieliński M., Wardowska A., Deptuła M., Tymińska A., Zieliński J., Pikuła M. Tkanka tłuszczowa jako źródło mezenchymalnych komórek macierzystych/ Adipose tissue as the source of mesenchymal stem cells. 51. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików: tkanki, komórki, geny, Warszawa, 12-14 września 2017.

3. Pikuła M., Dzierżyńska M., Wardowska A., Zieliński M., Langa P., Deptuła M., Schumacher A., Kasprzykowski F., Rodziewicz-Motowidło S. The immunological safety and biological activity of potential peptide-based therapeutics. 24th Polish Peptide Symposium, Jastrzębia Góra, Poland, September 3-7, 2017.

4. Schumacher A., Zieliński M., Langa P., Wardowska A., Deptuła M., Zieliński J., Cichorek M., Trzonkowski P., Pikuła M. Characterization of in vitro expanded human Adipose-derived stem cells: implication in regenerative medicine. European Cells and Materials Vol. 33 Suppl. 2, 2017 (P740). TERMIS European Chapter Meeting 2017 Personalised Therapies for Regenerative Medicine. 26 – 30 June, 2017, Davos, Switzerland.

5. Wardowska A., Deptuła M., Smużyńska M., Langa P., Zieliński J., Kasprzykowski F., Rodziewicz-Motowidło S., Pikuła M. Immunoregulatory and anti-microbial Cystapep 1 peptidomimetic: novel strategies of drug design to promote wound healing. European Cells and Materials Vol. 33 Suppl. 2, 2017 (P783). TERMIS European Chapter Meeting 2017 Personalised Therapies for Regenerative Medicine. 26 – 30 June, 2017, Davos, Switzerland.

6. Schumacher A., Zieliński M., Wardowska A., Nowicka E., Zieliński J., Cichorek M., Pikuła M. Impact of culture media on the proliferation and antigen expression of human adipose-derived stem cells. XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-30 June, 2017.

7. Schumacher A., Zieliński M., Langa P., Wardowska A., Zieliński J., Kondej K., Cichorek M., Trzonkowski P., Pikuła M. In vitro differentiation of adipose-derived stem cells: implications for tissue engineering and regenerative therapy. XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-30 June, 2017.

8. Pikuła M., Schumacher A., Zieliński M., Langa P., Wardowska A., Kondej K., Zieliński J., Cichorek M., Trzonkowski P. Adipose-derived stem cells in basic research and clinical applications. Chir. Plast. Oparz. 2016; t. 4, nr 3, s. 124. Konferencja „Kompleksowe leczenie otyłości – od dietetyka do plastyka. Gdańsk, 21-22.10.2016. Centr. Eur. J. Immunol. 2017; vol. 42, suppl. 1, s. 89.

9. Schumacher A., Cichorek M., Zieliński M., Langa P., Zieliński J., Kondej K., Trzonkowski P., Pikuła M. Adipose-derived stem cells as a promising tool for pre-clinical and clinical studies in regenerative medicine. J. Tissue Sci. Eng. 2016; vol. 7, nr 2 suppl., s. 149. 5th International Conference on Tissue Engineering & Regenerative Medicine, Berlin, Germany, September 12-14, 2016.

10. Deptuła M., Pikuła M., Smużynska S., Krzystyniak A., Zieliński M., Langa P., Schumacher A., Kasprzykowski F., Cichorek M, Trzonkowski P., Rodziewicz-Motowidlo S. Cystatin C peptidomimetic derivative with antimicrobial and immunoregulatory properties as a potential wound supportive compound. J. Tissue Sci. Eng. 2016; vol. 7, nr 2 suppl., s. 15. 5th International Conference on Tissue Engineering & Regenerative Medicine, Berlin, Germany, September 12-14, 2016.

11. Sawicka J., Karpowicz P., Iłowska E., Langa P., Schumacher A., Deptuła M., Pikuła M., Rodziewicz-Motowidło S. Peptydy wrażliwe na działanie elastazy, jako nowe związki w farmakologicznej stymulacji endogennej regeneracji skóry. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Człowiek Nauka Środowisko, Gdańsk, 23-24 czerwca 2016.

12. Pikuła M., Schumacher A., Zieliński M., Mieczkowska A., Langa P., Zieliński J., Cichorek M., Piotrowski A., Trzonkowski P. Characteristics and potential therapeutic use of adipose-derived stem cells. Medycyna XXI wieku: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej i XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Kościelisko-Zakopane, 31 maja – 05 czerwca 2016.

13. Schumacher A., Pikuła M., Zieliński M., Trzonkowski P., Cichorek M. Charakterystyka komórek macierzystych tkanki tłuszczowej. I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015. Gdańsk, 12.12.2015.

14. Mieczkowska A., Filipowicz N., Jabłońska B., Gucwa M., Langa P., Schumacher A., Deptuła M., Cichorek M., Pikuła M., Piotrowski A. Układy doświadczalne qPCR jako narzędzie umożliwiające ocenę macierzystości komórek pozyskanych z tkanki tłuszczowej. I Konferencja Doktorantów Pomorza BioMed Session 2015. Gdańsk, 12.12.2015.

15. Smużyńska M., Pikuła M., Langa P., Iłowska E., Schumacher A., Deptuła M., Kasprzykowski F., Cichorek M., Trzonkowski P., Rodziewicz-Motowidło S.: Compounds structurally based on N-terminal fragment of hCC as a pharmacological stimulants of regeneration. 23rd Polish Peptide Symposium, Spała, 30th August – 3rd September 2015.

16. Sawicka J., Karpowicz P., Iłowska E., Langa P., Schumacher A., Deptuła M., Pikuła M., Rodziewicz-Motowidło S.: Elastase-sensitive peptides as new approach in pharmacological stimulation of endogenous regeneration. 23rd Polish Peptide Symposium, Spała, 30th August – 3rd September 2015.

17. Pikuła M., Cichorek M., Schumacher A., Zieliński M., Langa P., Kondej K., Zieliński J., Trzonkowski P.: Tkanka tłuszczowa jako bogate źródło komórek macierzystych do badań naukowych i aplikacji klinicznych. Chir. Plast. Oparz., 2015, t. 3, z. 2, s. 88-89. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot, 15-17 października 2015.

Site update: 25.09.2020
Michał Pikuła, Agata Tymińska