Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Pharmacy  > Department of Organic Chemistry

Department of Organic Chemistry

Faculty of Pharmacy

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

 1. Synthesis, structure and biological activity of four new picolinohydrazonamide derivatives - Małgorzata Szczesio, KATARZYNA GOBIS, Izabela Korona-Głowniak, Ida Mazerant-Politowicz, DAGMARA ZIEMBICKA, HENRYK FOKS, Marek Główka, Andrzej Olczak. - Acta Cryst. C 2020; vol. C76, nr 7, s. 673-680, bibliogr. [30] poz., streszcz. ang.
 2. 4-substituted picolinohydrazonamides as a new class of potential antitubercular agents - MALWINA KRAUSE, HENRYK FOKS, DAGMARA ZIEMBICKA, Ewa Augustynowicz-Kopeć, Agnieszka Głogowska, Izabela Korona-Głowniak, Krzysztof Bojanowski, DANUTA SILUK, KATARZYNA GOBIS. - Eur. J. Med. Chem. 2020; vol. 190, art. 112106, s. 1-10, bibliogr. 41 poz., streszcz. ang.
 3. Synthesis, anticancer evaluation and structure-activity analysis of novel (E)-5-(2-arylvinyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzenesulfonamides - KRZYSZTOF SZAFRAŃSKI, JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, ŁUKASZ TOMOROWICZ, Anna Kawiak. - Int. J. Mol. Sci. 2020; vol. 21, nr 6, art. ID 2235, s. 1-23, bibliogr. 28 poz., streszcz. ang.
 4. Synthesis, antitumor evaluation, molecular modeling and quantitative structure-activity relationship (QSAR) of novel 2-(4-amino-6-N-substituted-1,3,5-triazin-2-yl)methylthio-4-chloro-5-methyl-N-(1H-benzodimidazol-2(3H)-ylidene)benzenesulfonamides - ŁUKASZ TOMOROWICZ, JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, BEATA ŻOŁNOWSKA, KRZYSZTOF SZAFRAŃSKI, Anna Kawiak. - Int. J. Mol. Sci. 2020; vol. 21, nr 8, art. ID 2924, s. 1-24, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
 5. Synthesis and evaluation of dihydro-1,2,4triazolo4,3-apyridin-2-ium carboxylates as fixed charge fluorescent derivatization reagents for MEKC and MS proteomic analyses - JOANNA FEDOROWICZ, Marek Cebrat, Magdalena Wierzbicka, PAULINA WIŚNIEWSKA, ALEKSANDRA JALIŃSKA, SZYMON DZIOMBA, Maria Gdaniec, Mariusz Jaremko, Łukasz Jaremko, Kousik Chandra, Zbigniew Szewczuk, JAROSŁAW SĄCZEWSKI. - J. Mol. Struct. 2020; vol. 1217, art. 128426, s. 1-17, bibliogr. 50 poz., streszcz. ang.
 6. Active benzimidazole derivatives targeting the MmpL3 transporter in Mycobacterium abscessus - Clément Raynaud, Wassim Daher, Matt D. Johansen, Françoise Roquet-Banères, Mickael Blaise, Oluseye K. Onajole, Alan P. Kozikowski, Jean-Louis Herrmann, Jarosław Dziadek, KATARZYNA GOBIS, Laurent Kremer. - ACS Infect. Dis. 2020; vol. 6, nr 2, s. 324-337, bibliogr. 64 poz., streszcz. ang.
 7. Diazoxide-induced hyperglycemia in rats is regulated by modulation of calcium receptor activity - ANNA SZCZOCZARZ, KRZYSZTOF SZAFRAŃSKI, KONRAD BOBLEWSKI, ARTUR LEHMANN, JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, BARBARA LEWKO, APOLONIA RYBCZYŃSKA. - Acta Pol. Pharm. - Drug Res. 2020; vol. 77, nr 4, s. 643-648, bibliogr. 27 poz., streszcz. ang.
 8. Novel N-(aryl/heteroaryl)-2-chlorobenzenesulfonamide derivatives: Synthesis and anticancer activity evaluation - ANITA BUŁAKOWSKA, JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, KAMILA SIEDLECKA-KROPLEWSKA, GRZEGORZ STASIŁOJĆ, Marcin Serocki, Mateusz Heldt. - Bioorganic Chem. 2020; vol. 104, art. 104309, s. 1-11, bibliogr. 39 poz., streszcz. ang.
 9. A multicentre retrospective observational study on Polish experience of pirfenidone therapy in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: the PolExPIR study - Sebastian Majewski, Adam J. Białas, Małgorzata Buchczyk, Paweł Gomółka, Katarzyna Górska, Hanna Jagielska-Len, Agnieszka Jarzemska, EWA JASSEM, Dariusz Jastrzębski, Aleksander Kania, Marek Koprowski, Rafał Krenke, Jan Kuś, Katarzyna Lewandowska, Magdalena Martusewicz-Boros, Kazimierz Roszkowski-Śliż, ALICJA SIEMIŃSKA, Krzysztof Sładek, Małgorzata Sobiecka, Karolina Szewczyk, Małgorzata Tomczak, Witold Tomkowski, Elżbieta (obcy) Wiatr, Dariusz Ziora, BEATA ŻOŁNOWSKA, Wojciech J. Piotrowski. - BMC Pulm. Med. 2020; vol. 19, art. ID 122, s. 1-12, bibliogr. 39 poz., streszcz. ang.
 10. N-(2-arylmethylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)amide derivatives as potential antimicrobial agents : synthesis and biological studies - BEATA ŻOŁNOWSKA, JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, KATARZYNA GARBACZ, MAŁGORZATA JAROSIEWICZ, Anna Kawiak. - Int. J. Mol. Sci. 2020; vol. 21, nr 1, art. ID 210, s. 1-13, bibliogr. 22 poz., streszcz. ang.
 11. Affinity of antifungal isoxazolo3,4-bpyridine-3(1H)-ones to phospholipids in immobilized artificial membrane (IAM) chromatography - KRZESIMIR CIURA, JOANNA FEDOROWICZ, Petar Žuvela, Mario Lovrić, HANNA KAPICA, PAWEŁ BARANOWSKI, WIESŁAW SAWICKI, Ming Wah Wong, JAROSŁAW SĄCZEWSKI. - Molecules 2020; vol. 25, nr 20, art. ID 4835, s. 1-9, bibliogr. 36 poz., streszcz. ang.
 12. Affinity of fluoroquinolone-Safirinium dye hybrids to phospholipids estimated by IAM-HPLC - KRZESIMIR CIURA, JOANNA FEDOROWICZ, HANNA KAPICA, Alicja Adamkowska, WIESŁAW SAWICKI, JAROSŁAW SĄCZEWSKI. - Processes 2020; vol. 8, nr 9, art. ID 1148, s. 1-8, bibliogr. 30 poz., streszcz. ang.
 13. 2,2'-(1,4-dimethoxy-1,4-dioxobutane-2,3-diylidene)bis(azanylylidene)bis(quinoline-3-carboxylic acid) - JOANNA FEDOROWICZ, KAROL GZELLA, PAULINA WIŚNIEWSKA, JAROSŁAW SĄCZEWSKI. - Molbank 2019; vol. 2019, nr 4, art. ID M1093, s. 1-7, bibliogr. 46 poz., streszcz. ang.
 14. 1H-benzodimidazole derivatives affect MmpL3 in Mycobacterium tuberculosis - Małgorzata Korycka-Machała, Albertus Viljoen, Jakub Pawełczyk, Paulina Borówka, Bożena Dziadek, KATARZYNA GOBIS, Anna Brzostek, Malwina Kawka, Mickael Blaise, Dominik Strapagiel, Laurent Kremer, Jarosław Dziadek. - Antimicrob. Agents Chemother. 2019; vol. 63, nr 10, art. ID e00441-19, s. 1-13, bibliogr. 67 poz., streszcz. ang.
 15. Simultaneous activation of muscarinic and GABAB receptors as a bidirectional target for novel antipsychotics - Paulina Cieślik, Monika Woźniak, Krzysztof Tokarski, Magdalena Kusek, Andrzej Pilc, AGATA PŁOSKA, ADRIANNA RADULSKA, IWONA PELIKANT-MAŁECKA, BEATA ŻOŁNOWSKA, JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, LESZEK KALINOWSKI, Joanna M. Wierońska. - Behav. Brain Res. 2019; vol. 359, s. 671-685, bibliogr. 63 poz., streszcz. ang.
 16. Synthesis and fluorescence of dihydro-1,2,4triazolo4,3-αpyridin-2-ium-carboxylates: an experimental and TD-DFT comparative study - JOANNA FEDOROWICZ, JAROSŁAW SĄCZEWSKI, Zuzanna Drażba, Paulina Wiśniewska, Maria Gdaniec, Barbara Wicher, Grzegorz Suwiński, ALEKSANDRA JALIŃSKA. - Dyes Pigments 2019; vol. 161, s. 347-359, bibliogr. 48 poz., streszcz. ang.
 17. Synthesis and biological evaluation of hybrid quinolone-based quaternary ammonium antibacterial agents - JOANNA FEDOROWICZ, JAROSŁAW SĄCZEWSKI, AGNIESZKA KONOPACKA, KRZYSZTOF WALERON, Dawid Lejnowski, KRZESIMIR CIURA, Tihomir Tomašič, Žiga Skok, Kirsi Savijoki, Małgorzata Morawska, Shella Gilbert-Girard, Adyary Fallarero. - Eur. J. Med. Chem. 2019; vol. 179, s. 576-590, bibliogr. 74 poz., streszcz. ang.
 18. Lipophilicity determination of quaternary (fluoro)quinolones by chromatographic and theoretical approaches - KRZESIMIR CIURA, JOANNA FEDOROWICZ, Filip Andrić, KATARZYNA EWA GREBER, Alina Gurgielewicz, WIESŁAW SAWICKI, JAROSŁAW SĄCZEWSKI. - Int. J. Mol. Sci. 2019; vol. 20, nr 21, art. ID 5288, s. 1-15, bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
 19. Synthesis, crystal structure, - Renata Paprocka, Bożena Modzelewska-Banachiewicz, Leszek Pazderski, Liliana Mazur, Jolanta Kutkowska, Daria Niedzielska, Mateusz Psurski, Joanna Wietrzyk, JAROSŁAW SĄCZEWSKI. - J. Mol. Struct. 2019; vol. 1176, s. 357-365, bibliogr. 81 poz., streszcz. ang.
 20. Lipophilicity determination of antifungal isoxazolo3,4-bpyridin-3(1H)-ones and their N1-substituted derivatives with chromatographic and computational methods - KRZESIMIR CIURA, JOANNA FEDOROWICZ, Filip Andrić, Petar Žuvela, KATARZYNA EWA GREBER, Paweł Baranowski, PIOTR KAWCZAK, JOANNA NOWAKOWSKA, TOMASZ BĄCZEK, JAROSŁAW SĄCZEWSKI. - Molecules 2019; vol. 24, nr 23, art. ID 4311, s. 1-22, bibliogr. 59 poz., streszcz. ang.
 21. Synthesis and SAR studies of antibacterial peptidyl derivatives based upon the binding site of human cystatin C - Maria Dzierżyńska, Emilia Sikorska, ANETA POGORZELSKA, Ewa Mulkiewicz, Justyna Sawicka, Dariusz Wyrzykowski, Izabela Małuch, Anders Grubb, Franciszek Kasprzykowski, Sylwia Rodziewicz-Motowidło. - Protein Peptide Lett. 2019; vol. 26, nr 6, s. 423-434, bibliogr. 30 poz., streszcz. ang.
Site update: 08.04.2021
Krzysztof Szafrański