Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine  > Institute of Nursing and Midwifery  > Division of Community Nursing & Health Promotion

Division of Community Nursing & Health Promotion

Institute of Nursing and Midwifery

PUBLICATION ACTIVITIES

Main publications:

  1. Proczko M., Postrożny D., Szymański M., et al. Evolution of the body image perception of people with obesity on the pathway from bariatric surgery to body contouring lift surgery. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery,2021,ISSN 1748-6815, J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021; https://doi.org/10.1016/j.bjps.2021.06.013. Impact factory 2,74.
  2. Danuta Postrożny, Regina Żuralska, Marzanna Mziray, Angelika Jakubowska. Ocena poziomu samodzielności funkcjonalnej powyżej 65 roku życia. Gerontologia Polska 2020; nr 28, s.25-30.
  3. Marzanna Mziray, Regina Żuralska, Przemysław Domagała. Danuta Postrożny. Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej: przegląd badań. Pielęgniarstwo Polskie 2018,nr 2,s.182-187
Site update: 07.04.2024
Angelika Jakubowska, Dorota Kilańska, Magdalena Kuzepska