Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine  > Institute of Nursing and Midwifery  > Division of Obstetric and Gynaecological Nursing

Division of Obstetric and Gynaecological Nursing

Institute of Nursing and Midwifery
MPK number: 454

Head:
Prof. Dr. Habil. Krzysztof Łukaszuk

Prof. Dr. Habil. Krzysztof Łukaszuk

krzysztof.lukaszuk@gumed.edu.pl
Address:Dębinki 7, 80-211, Gdańsk
Tel.:58 349 19 68 - Secretariat
E-mail:zppg@gumed.edu.pl

„Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem”
R.M. RilkeNajważniejszym zadaniem na kierunku Położnictwo jest działanie zgodne z celami strategicznymi Uczelni i kształcenie studentów na poziomie studiów licencjackich i magisterskich w sposób najlepiej przygotowujący do wykonywania zawodu położnej, przed którym stoją dzisiaj nowe wyzwania współczesnego położnictwa, neonatologii i ginekologii oraz coraz większa konkurencja na rynku pracy.


Kształcenie prowadzone w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego GUMed realizowane jest na trzech poziomach:

1. Studia I stopnia – student uzyskuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa, uprawniający do wykonywania zawodu położnej w państwach UE;

2. Studia II stopnia – student uzyskuje tytuł zawodowy magistra położnictwa

3. Studia III stopnia – doktoranckie


Jednostki:

Pracownia umiejętności w Opiece Neonatologicznej

Pracownia umiejętności w Opiece Ginekologicznej

Pracownia umiejętności Technik Położniczych i Prowadzenia Porodu

Site update: 31.05.2024
Aleksandra Krawczyk, Anna Michalik, Joanna Moćkun, Aleksandra Nowicka, Wiktoria Rozmarynowska, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka