Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical Medicine  > Institute of Nursing and Midwifery  > Division of Obstetric and Gynaecological Nursing

Division of Obstetric and Gynaecological Nursing

Institute of Nursing and Midwifery

TEACHING

Kształcenie ma kierunku Położnictwo GUMed odbywa się w trybie 3 letnich studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i 2 letnich studiów drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Program nauczania na studiach I stopnia realizowany jest na VI semestrach kształcenia.

Ponadto student odbywa praktyki zawodowe podmiotach leczniczych.

Poszczególnym modułom kształcenia przyporządkowano odpowiednie przedmioty dzieląc je na odpowiednie grupy przedmiotów w obrębie studiów I i II stopnia:

a) Zajęcia ogólnouczelniane

b) Zajęcia z zakresu nauk podstawowych

c) Zajęcia z zakresu nauk społecznych

d) Zajęcia z zakresu nauk podstaw opieki położniczej

e) Zajęcia zakresu nauk opieki specjalistycznej

f) Zajęcia z zakresu praktyk zawodowych.

Site update: 31.05.2024
Aleksandra Krawczyk, Anna Michalik, Joanna Moćkun, Aleksandra Nowicka, Wiktoria Rozmarynowska, Anna Szablewska, Lucyna Wójcicka