Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Medicine  > Department of Physiopathology

Department of Physiopathology

Faculty of Medicine

ISI MASTER JOURNAL LIST PUBLICATIONS

Journals publications included in the Master Journal List (from last three years):

 1. Alterations in peripheral blood B cells in systemic lupus erythematosus patients with renal insufficiency - ANNA WARDOWSKA, MICHAŁ KOMORNICZAK, ANETA SKONIECKA, BARBARA BUŁŁO-PIONTECKA, KATARZYNA A. LISOWSKA (fizjol.), M. ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, MICHAŁ PIKUŁA. - Int. Immunopharmacol. 2020; vol. 83, art. ID 106451, s. 1-13, bibliogr. 73 poz., streszcz. ang.
 2. Lactulose: patient- and dose-dependent prebiotic properties inhumans - JAKUB RUSZKOWSKI, JACEK M. WITKOWSKI. - Anaerobe 2019; vol. 59, s. 100-106, bibliogr. 79 poz., streszcz. ang.
 3. The influence of antidepressants on the immune system - ŁUKASZ P. SZAŁACH, KATARZYNA A. LISOWSKA (fizjol.), WIESŁAW J. CUBAŁA. - Arch. Immunol. Ther. Exp. 2019; vol. 67, nr 3, s. 143-151, bibliogr. [75] poz., streszcz. ang.
 4. Zastosowanie fitoterapii w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego - KAROLINA KAŹMIERCZAK-SIEDLECKA, JAKUB RUSZKOWSKI, MARCIN FOLWARSKI, KAMIL OBARA, WOJCIECH MAKAREWICZ, ANNA LEBIEDZIŃSKA. - Bromat. Chem. Toksykol. 2019; t. 52, nr 1, s. 41-48, bibliogr. 30 poz.
 5. Żywienie dojelitowe osób z rozpoznaną chorobą nowotworową w warunkach domowych - KAROLINA KAŹMIERCZAK-SIEDLECKA, JAKUB RUSZKOWSKI, Jakub Jędrzejczak, MARCIN FOLWARSKI, WOJCIECH MAKAREWICZ, ANNA LEBIEDZIŃSKA. - Bromat. Chem. Toksykol. 2019; t. 52, nr 1, s. 49-56, bibliogr. 27 poz.
 6. T cells in IgA nephropathy : role in pathogenesis, clinical significance and potential therapeutic target - JAKUB RUSZKOWSKI, KATARZYNA A. LISOWSKA (fizjol.), MAŁGORZATA PINDEL, ZBIGNIEW HELENIAK, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, JACEK M. WITKOWSKI. - Clin. Exp. Nephrol. 2019; vol. 23, nr 3, s. 291-303, bibliogr. 106 poz., streszcz. ang.
 7. Chemical variability of Rhododendron tomentosum (Ledum palustre) essential oils and their pro-apoptotic effect on lymphocytes and rheumatoid arthritis synoviocytes - ANNA JESIONEK, ADAM KOKOTKIEWICZ, Anna Mikosik-Roczyńska, KLAUDIA CIESIELSKA-FIGLON, PIOTR ŁUCZKIEWICZ, Adam Buciński, AGNIESZKA DACA, JACEK M. WITKOWSKI, EWA BRYL, Bożena Zabiegała, MARIA ŁUCZKIEWICZ. - Fitoterapia 2019; vol. 139, art. 104402, s. 1-12, bibliogr. 55 poz., streszcz. ang.
 8. Atypical hemolytic uremic syndrome: the first Polish adult patient treated with eculizumab - JAKUB RUSZKOWSKI, ZBIGNIEW HELENIAK, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2019; t. 129, nr specj., s. 21
 9. Efficacy of ketamine in bipolar depression: focus on anhedonia - MARIA GAŁUSZKO-WĘGIELNIK, MARIUSZ STANISŁAW WIGLUSZ, Jakub Słupski, ŁUKASZ SZAŁACH, ADAM WŁODARCZYK, Natalia Górska, JOANNA SZARMACH, KATARZYNA JAKUSZKOWIAK-WOJTEN, ALINA WILKOWSKA, WIESŁAW JERZY CUBAŁA. - Psychiatr. Danub. 2019; vol. 31, suppl. 3, s. S554-S560, bibliogr. 70 poz., streszcz. ang.
 10. The immunomodulatory effect of ketamine in depression - ŁUKASZ P. SZAŁACH, KATARZYNA A. LISOWSKA, Jakub Słupski, ADAM WŁODARCZYK, Natalia Górska, JOANNA SZARMACH, KATARZYNA JAKUSZKOWIAK-WOJTEN, MARIA GAŁUSZKO-WĘGIELNIK, MARIUSZ STANISŁAW WIGLUSZ, ALINA WILKOWSKA, WIESŁAW J. CUBAŁA. - Psychiatr. Danub. 2019; vol. 31, suppl. 3, s. S252-S257, bibliogr. 44 poz., streszcz. ang.
 11. Magnesium and ketamine in the treatment of depression - Natalia Górska, Jakub Słupski, ŁUKASZ P. SZAŁACH, ADAM WŁODARCZYK, JOANNA SZARMACH, KATARZYNA JAKUSZKOWIAK-WOJTEN, MARIA GAŁUSZKO-WĘGIELNIK, ALINA WILKOWSKA, MARIUSZ STANISŁAW WIGLUSZ, WIESŁAW JERZY CUBAŁA. - Psychiatr. Danub. 2019; vol. 31, suppl. 3, s. S549-S553, bibliogr. 56 poz., streszcz. ang.
 12. Role of copper and ketamine in major depressive disorder : an update - Jakub Słupski, Anita Słupska, ADAM WŁODARCZYK, Natalia Górska, JOANNA SZARMACH, KATARZYNA JAKUSZKOWIAK-WOJTEN, MARIA GAŁUSZKO-WĘGIELNIK, ŁUKASZ P. SZAŁACH, ALINA WILKOWSKA, MARIUSZ S. WIGLUSZ, WIESŁAW JERZY CUBAŁA. - Psychiatr. Danub. 2019; vol. 31, suppl. 3, s. S520-S523, bibliogr. 45 poz., streszcz. ang.
 13. Suicidality in treatment resistant depression: perspective for ketamine use - KATARZYNA JAKUSZKOWIAK-WOJTEN, MARIA GAŁUSZKO-WĘGIELNIK, ALINA WILKOWSKA, Jakub Słupski, ADAM WŁODARCZYK, Natalia Górska, JOANNA SZARMACH, ŁUKASZ P. SZAŁACH, MARIUSZ S. WIGLUSZ, Krzysztof Krysta, WIESŁAW JERZY CUBAŁA. - Psychiatr. Danub. 2019; vol. 31, suppl. 3, s. S258-S260, bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
 14. The influence of a single hemodialysis procedure on human T lymphocytes - KATARZYNA A. LISOWSKA (fizjol.), MAŁGORZATA PINDEL, KRZYSZTOF PIETRUCZUK, IZABELLA KUŹMIUK-GLEMBIN, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, JACEK M. WITKOWSKI. - Sci. Rep. 2019; vol. 9, art. ID 5041, s. 1-9, bibliogr. 35 poz., streszcz. ang.
 15. Mast cells in mastocytosis and allergy : important player in metabolic and immunological homeostasis - Joanna Renke, Sabina Kędzierska-Mieszkowska, MAGDALENA LANGE, BOGUSŁAW NEDOSZYTKO, Eliza Wasilewska, ANNA LIBEREK, MARCIN RENKE, MAREK NIEDOSZYTKO, JACEK WITKOWSKI, Joanna Skórko-Glonek, Barbara Lipińska. - Adv. Med. Sci. 2019; vol. 64, nr 1, s. 124-130, bibliogr. 59 poz., streszcz. ang.
 16. Should we try to alleviate immunosenescence and inflammaging : why, how and to what extent? - JACEK M. WITKOWSKI, EWA BRYL, Tamas Fulop. - Curr. Pharm. Design 2019; vol. 25, nr 39, s. 4250-4258, bibliogr. 114 poz., streszcz. ang.
 17. Immunological aspects of autoimmune thyroid disease : complex interplay between cells and cytokines - JUSTYNA LUTY, KATARZYNA RÜCKEMANN-DZIURDZIŃSKA, JACEK M. WITKOWSKI, EWA BRYL. - Cytokine 2019; vol. 116, s. 128-133, bibliogr. 46 poz., streszcz. ang.
 18. Human Inflammaging - Tamas Fulop, Anis Larbi, JACEK M. WITKOWSKI. - Gerontology 2019; vol. 65, nr 5, s. 495-504, bibliogr. 50 poz., streszcz. ang.
 19. Does HIV infection contribute to increased beta-amyloid synthesis and plaque formation leading to neurodegeneration and Alzheimer's disease? - Tamas Fulop, JACEK WITKOWSKI, Anis Larbi, Abdelouahed Khalil, Georges Herbein, Eric H. Frost. - J. Neurovirol. 2019; vol. 25, nr 5, s. 634-647, bibliogr. [171] poz., streszcz. ang.
 20. Do the oral Staphylococcus aureus strains from denture wearers have a greater pathogenicity potential? - KATARZYNA GARBACZ, TOMASZ JARZEMBOWSKI, EWA KWAPISZ, AGNIESZKA DACA, JACEK WITKOWSKI. - J. Oral Microbiol. 2019; vol. 11, nr 1, art. ID15361, s. 1-4, bibliogr. 12 poz., streszcz. ang.
 21. Proliferation rate and penicillin binding of enterococcalisolates from patients with immunosupression - TOMASZ A. JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA E. DACA, JACEK M. WITKOWSKI, EWA DOROTA BRYL. - Lett. Appl. Microbiol. 2019; vol. 69, nr 1, s. 30-34, bibliogr. [17] poz., streszcz. ang.
 22. The role of elastin-derived peptides in human physiology and diseases - Aurélie Le Page, Abdelouahed Khalil, Patrick Vermette, Eric H. Frost, Anis Larbi, JACEK M. WITKOWSKI, Tamas Fulop. - Matrix Biol. 2019; vol. 84, s. 81-96, bibliogr. 160 poz., streszcz. ang.
 23. Peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with bipolar disorder type II - KRZYSZTOF PIETRUCZUK, KATARZYNA LISOWSKA (fizjol.), KAROL GRABOWSKI, JERZY LANDOWSKI, WIESŁAW J. CUBAŁA, JACEK M. WITKOWSKI. - Sci. Rep. 2019; vol. 9, art. ID 5869, s. 1-9, bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
 24. Przegląd doustnych prebiotyków, probiotyków, synbiotyków i postbiotyków dostępnych na polskim rynku aptecznym - JAKUB RUSZKOWSKI, ADRIAN SZEWCZYK, JACEK M. WITKOWSKI. - Farm. Pol. 2018; t. 74, nr 2, s. 114-122, bibliogr. 26 poz., streszcz. ang.
 25. Arterial stiffness and immunosuppressive regimen in renal transplants recipients a - ZBIGNIEW HELENIAK, JAKUB RUSZKOWSKI, Michael Hallek, Sarah M. Illersperger, Susanne Brakemeier, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, Klemens Budde. - J. Am. Soc. Nephrol. 2018; vol. 29, abs. suppl., s. 146
 26. Arterial stiffness, body mass index and immunosuppressive regimen in renal transplants recipients - ZBIGNIEW HELENIAK, JAKUB RUSZKOWSKI, S. Illersperger, S. Brakemeier, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, K. Budde, F. Halleck. - Transpl. Int. 2018; vol. 31, suppl. S5, s. 34-35
 27. Analysis of selected pro- and anti-inflammatory cytokines in patients with multiple injuries in the early period after trauma - Katarzyna Gołąbek-Dropiewska, Justyna Pawłowska, JACEK WITKOWSKI, JERZY LASEK, WOJCIECH MARKS, MARIUSZ STASIAK, DAWID JASKÓLSKI, ALEKSANDRA KAWECKA, PIOTR ŁUCZKIEWICZ, BOGUSŁAW BACZKOWSKI. - Centr. Eur. J. Immunol. 2018; vol. 43, nr 1, s. 42-49, bibliogr. 30 poz., streszcz. ang.
 28. The level of cytokines in the vitreous body of severe proliferative diabetic retinopathy patients undergoing posterior vitrectomy - DOROTA RACZYŃSKA, KATARZYNA A. LISOWSKA, KRZYSZTOF PIETRUCZUK, Joanna Borucka, MATEUSZ ŚLIZIEŃ, KRYSTYNA RACZYŃSKA, LEOPOLD GLASNER, JACEK M. WITKOWSKI. - Curr. Pharm. Design 2018; vol. 24, nr 27, s. 3276-3281, bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
 29. Proteodynamics in aging human T cells : the need for its comprehensive study to understand the fine regulation of T lymphocyte functions - JACEK M. WITKOWSKI, Anna Mikosik, EWA BRYL, Tamas Fulop. - Exp. Gerontol. 2018; vol. 107, s. 161-168, bibliogr. [110] poz., streszcz. ang.
 30. Role of the peripheral innate immune system in the development of Alzheimer's disease - Aurélie Le Page, Gilles Dupuis, Eric H. Frost, Anis Larbi, Graham Pawelec, JACEK M. WITKOWSKI, Tamas Fulop. - Exp. Gerontol. 2018; vol. 107, s. 59-66, bibliogr. [113] poz., streszcz. ang.
 31. Signal transduction changes in CD4 - Aurélie Le Page, Gilles Dupuis, Anis Larbi, JACEK M. WITKOWSKI, Tamas Fülöp. - Exp. Gerontol. 2018; vol. 105, s. 128-139, bibliogr. [83] poz., streszcz. ang.
 32. Can an infection hypothesis explain the beta amyloid hypothesis of Alzheimer's disease? - Tamas Fulop, JACEK M. WITKOWSKI, Karine Bourgade, Abdelouahed Khalil, Echarki Zerif, Anis Larbi, Katsuiku Hirokawa, Graham Pawelec, Christian Bocti, Guy Lacombe, Gilles Dupuis, Eric H. Frost. - Front. Aging Neurisci. 2018; vol. 10, art. ID 224, s. 1-11, bibliogr. [110] poz.
 33. Immunosenescence and inflamm-aging as two sides of the same coin: friends or foes? - Tamas Fulop, Anis Larbi, Gilles Dupuis, Aurélie Le Page, Eric H. Frost, Alan A. Cohen, JACEK M. WITKOWSKI, Claudio Franceschi. - Front. Immunol. 2018; vol. 8, art. 1960, s. 1-13, bibliogr. 126 poz., streszcz. ang.
 34. Evaluation of quantitative changes in regulatory T cells in peripheral blood of kidney transplant recipients with skin cancer after conversion to mTOR inhibitors - Agnieszka Cegielska, KATARZYNA A. LISOWSKA, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, Beata Imko-Walczuk, ALEKSANDRA OKUNIEWSKA, BOLESŁAW RUTKOWSKI. - Post. Dermatol. Alergol. 2018; t. 35, nr 5, s. 474-480, bibliogr. 36 poz., streszcz. ang.
 35. In vitro estimation of the infectious potential of the enterococcal strain by an analysis of monocytes' response to the formed biofilm - TOMASZ JARZEMBOWSKI, AGNIESZKA DACA, JACEK M. WITKOWSKI, EWA BRYL, BOLESŁAW RUTKOWSKI, Joanna Kasprzyk. - Post. Hig. Med. Dośw. (online) 2018; t. 72, s. 290-294, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
 36. Proliferation and apoptosis of T lymphocytes in patients with bipolar disorder - KRZYSZTOF PIETRUCZUK, KATARZYNA A. LISOWSKA (fizjol.), KAROL GRABOWSKI, JERZY LANDOWSKI, JACEK M. WITKOWSKI. - Sci. Rep. 2018; vol. 8, nr 1, art. ID 3327, s. 1-10, bibliogr. 34 poz., streszcz. ang.
 37. The integration of inflammaging in age-related diseases - Tamas Fulop, JACEK M. WITKOWSKI, Fabiola Olivieri, Anis Larbi. - Semin. Immunol. 2018; vol. 40, s. 17-35, bibliogr. 410 poz., streszcz. ang.
Site update: 29.04.2020
Katarzyna Lisowska